Michalici

Wizyta duszpasterska

28.12-15.01.2022

Wizyty duszpasterskiej w 2020/21 roku nie będzie z powodu Covid 19 i wprowadzonej kwarantanny narodowej.

Ogólne myśli dotyczące wizyty duszpasterskiej na 2021/22 rok.

Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest poznanie parafian, ich problemów oraz ich opinie na temat funkcjonowania parafii. Dlatego bardzo ważna jest szczerość w rozmowie z kapłanem podczas wizyty. 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować: 

  1. Stół nakryty białym obrusem
  2. Krucyfiks i dwie zapalone świece
  3. Wodę święconą i kropidło
  4. Dzieci i młodzież przygotowują ćwiczenia, zeszyty do katechezy oraz dzienniczek do bierzmowania
  5. Brak możliwości złożenia ofiary na rozbudowę kościoła, nie jest powodem nie przyjęcia kapłana
  6. Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje po kolędzie, może być potraktowana jako niepraktykująca. 

Przebieg kolędy: 

Na chrześcijańskie pozdrowienie kapłana "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", domownicy odpowiadają: "na wieki wieków. Amen" albo kapłan może pozdrowić „Pokój temu domowi”, odpowiadamy: „i wszystkim w nim mieszkającym.”

Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić położyć na stole. Cała Rodzina bierze udział w wizycie duszpasterskiej i we wspólnej modlitwie. Gdy kapłan kropi wodą święconą, czynimy znak krzyża świętego. Podczas kolędy powinien być wyłączony telewizor i radio. Stosownie się ubieramy do wizyty duszpasterskiej.

Wizyta duszpasterska będzie od poniedziałku do piątku od godziny 14.00, w soboty od godziny 10.00. W niedziele i święta nie ma wizyty duszpasterskiej.

Prosimy o przyjazd po kapłana na rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej i odwiezienie na zakończenie kolędy. Kolęda połączona jest ze zbiórką ofiar na rozbudowę kościoła.

Planujemy wizytę duszpasterską rozpocząć 28 grudnia. 2021 roku. Dotychczas podawano w planie wizyty duszpasterskiej: miejscowość, ulicę oraz imiona i nazwiska, od kogo rozpocznie się kolęda i gdzie będzie się kończyć. Ze względu na ustawę RODO, według której nie można podawać adresów przy imionach i nazwiskach, w tym roku plan kolędy będzie uwzględniał tylko miejscowość, ulice i numery. Zapewne byłoby przyjemniej usłyszeć własne imię i nazwisko zamiast numeru domu, ale nie możemy działać wbrew ustawom, które należy respektować.  Poniżej podajemy, w jaki sposób będzie układany plan wizyty duszpasterskiej, bez uwzględnienia imion i nazwisk. Plan w odpowiednim czasie będzie wydrukowany i dostępny w pod chórem w kościele.