Michalici

Wizyta duszpasterska

06.06-10.06.2022

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2022

 

Poniedziałek 06 czerwiec od godz.15.00

I Ksiądz – Feliksin od Państwa Górków do Państwa Skoczków

II Ksiądz  - Ruda Talubska ul. Akacjowa od Państwa Luśniów do Państwa Załuskich.

III Ksiądz  - Ruda Talubska ul. Słoneczna od Państwa Siarkiewiczów do Pana Proczka.

 

Wtorek 07 czerwiec od godz.15.00

I Ksiądz – Ruda Talubska ul. Słowikowa od Państwa Cicheckich oraz Feliksin i Ruda Talubska ul. Osiedlowa od Państwa Niezgodów do Państwa Konopackich.

II Ksiądz – Ruda Talubska ul. Akacjowa od Państwa Zająców do Państwa Walendów.

III Ksiądz – Ruda Talubska ul. Akacjowa od Państwa Jaskólskich do Pana Filipowicza

 

Środa 08 czerwiec od godz.15.00

I Ksiądz – Ruda Talubska i Górki ul. Leśna od Państwa Niuków do Państwa Paziewskich.

II Ksiądz – Ruda Talubska ul. Akacjowa od Państwa Zduńczyków do Pani Garwarskiej.

III Ksiądz – Ruda Talubska ul. Kwiatowa od Państwa Ziółków do Państwa Kędrów.

 

Czwartek 09 czerwiec od godz. 15.00

I Ksiądz – Ruda Talubska ul. Osiedlowa od Państwa Kowalczyków do Państwa Zająców.

II Ksiądz – Ruda Talubska ul. Kolejowa od Pani Tudek oraz ulice Torowa i Wiśniowa.

III Ksiądz – Ruda Talubska ul. Kwiatowa od Państwa Janisiewiczów do Państwa Walendów

 

Piątek 10 czerwiec od godz 15.00

I Ksiądz – Górki ul. Spokojna i Piaskowa od Państwa Walendów do Państwa Głowalów.