Michalici

Droga Krzyżowa w lesie

Droga Krzyżowa w lesie powstała w 1992 roku, gdy proboszczem parafii był ksiądz Ryszard Żurad. Na początku Drogi Krzyżowej umieszczony był drewniany krzyż, a obok niego napis na murze wprowadzający w rozważanie męki pańskiej: "Weź swój krzyż i pójdź za Mną". Obecnie nie ma już drewnianego krzyża. Pozostał tylko napis. Stacje w formie kapliczek znajdują się w lesie i wyznaczają piękny, ponad siedmiuset metrowy szlak. Ostatnia, największa kapliczka, przedstawia Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wspólna Droga Krzyżowa prowadzona jest przede wszystkim w czasie Wielkiego Postu. W każdy piątek Wielkiego Postu prowadzona jest wspólna Droga Krzyżowa w lesie o godzinie 16.15. I jest to szlak męki pańskiej, na który wyruszają wierni, pragnący głębiej rozważać mękę Chrystusa. Przejście stacjami, nieraz ze świecami, śpiewem, pozwala bardziej wnikać w atmosferę przeżyć, które dokonywały się w trakcie przejścia Jezusa bolesną drogą od skazania Chrystusa na śmierć przez Piłata, aż na Kalwarię, miejsce ukrzyżowania i bolesnej męki naszego Zbawiciela. 

Wielu pątników, przyjeżdżając do Górek, idzie indywidulanie lub z rodziną, bliskimi, szlakiem stacji Drogi Krzyżowej, rozważając mękę Chrystusa Pana. Czynią w różnych intencjach, zarówno indywidualnych, przeżywając własne, bolesne krzyże, jak też w różnych, innych intencjach: ojczyzny, błądzących, zagubionych, świata i Kościoła. Jezus powiedział do św. siostry Faustyny, aby żaden jej dzień nie upłynął, w którym nie rozważałaby męki swego Zbawiciela. To przecież w Jego ranach jest nasze zbawienie.

Oto film ze zdjęć i podkładem muzycznym ukazujący całość Drogi Krzyżowej

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ukazujące poszczególne stacje Drogi Krzyżowej w lesie