Michalici

Życzenia Wielkanocne bpa Siedleckiego

13-04-2020

facebook twitter
Życzenia Bpa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z racji Świąt Wielkanocnych

Czcigodni Kapłani,

Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie!

Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy w trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa. Doświadczamy lęku, cierpienia i śmierci tysięcy osób dotkniętych tą chorobą. Wiele ograniczeń wprowadzonych dla bezpieczeństwa naszego zdrowia i życia powoduje, że może czujemy się często osamotnieni, pozbawieni możliwości przeżywania spotkania ze Zmartwychwstałym w naszych kościołach i w gronie naszych rodzin przy wielkanocnym stole.
I choć te i inne sytuacje nas niepokoją i zasmucają, to jednak rozbrzmiewa radosne wołanie Kościoła o Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, który pokonał cierpienie, śmierć i zmartwychwstał, który żyje! Orędzie Zmartwychwstałego Pana Ja jestem z wami przez wszystkie dni… przenika głębię duszy i serca oraz rodzi wewnętrzny pokój i szczęście, jakiego nikt inny – oprócz Chrystusa – dać nie może.

Życzę zatem, by w dniach Świąt Wielkanocnych ta dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa zdominowała wszystkie inne informacje i napełniła serca wszystkich radością i pokojem. Niech napełni serca chorych, których życie jest zagrożone, by odczuwali obecność Chrystusa i widzieli w Zmartwychwstałym swoją przyszłość. Niech napełni serca lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, księży, kapelanów i wolontariuszy, by nie tracili nadziei oraz sił do pomocy potrzebującym. Życzę, by nasze rodziny odnalazły w tym czasie radość i pokój, które przynosi Zmartwychwstały Pan.

Dziękując Wam wszystkim – Kapłanom, Osobom Życia Konsekrowanego i Wiernym Świeckim – za świadectwo wiary, modlitwę, solidarność i zaangażowanie w pomoc niesioną  potrzebującym w ostatnich tygodniach, proszę byśmy nie ustawali w dobru i miłości, stając się dla innych ludźmi nadziei płynącej od Zmartwychwstałego Pana.

Wszystkich Was ogarniam modlitwą i na czas przeżywania Świąt Paschalnych z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

Siedlce, Wielkanoc 2020 r.