Michalici

Zmartwychwstanie Pańskie

12-04-2020

facebook twitter
Radujcie się w Panu, choć pozostajecie w domu

"W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy". Wielu pyta, jak mamy się cieszyć, skoro nie możemy być na rezurekcji, radować się porankiem wielkanocnym w świątyniach. Poranek Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczał się pięknym, słonecznym blaskiem w całej Polsce. Od rana już ptaki zwiastowały, że jest życie. Radujcie się! Dzisiaj, wy nie mogliście przyjść do świątyni. Świątyni przychodzi do Was, a jest to Pan Zmartwychwstały. Pan życia i śmierci. On pokonał najgroźniejszego wroga - śmierć wieczną, która człowiekowi zagarażała. Kim jest wirus wobec takiego zagrożenia, które sprowadził człowiek na siebie przez grzech pierworodny. Czym jest epidemia, której Pan dopuścił. Plagi egipskie stały się początkiem paschy Izraelitów, która tylko zapowiadała Paschę Pana, przejście Jezusa ze śmierci do życia. Pandemia jest plagą, która zwiastuje zwycięstwo Zmartwychwstałego. Jezus jest życiem i zmartwychwstaniem, alfą i omegą, począkiem i końcem wszyskiego. On może wszystko, czego człowiek potrzebuje, jeśli w Nim swe oczekiwania składa.

Rezurekcja w Górkach odbyła się w pustej świątyni. Drogą internetową łączyli się nami pragnący być, przeżyć, doświadczyć bezpośrednio poranka wielkanocnego. Zamieszczamy poniżej galerię zdjęć z poranka wielkanocnego w naszej świątyni. Uczestnicząc duchowo, przez łącza internetowe, Bóg przyjmuje pragnienia jako fakt obecności. Bóg patrzy na serce człowieka. Człowiek, jeśli nie jest obecny na Mszy Świętej, a pragnie być, Bóg traktuje jakoby się to faktycznie dokonało. Co więcej. Taka ofiara jest darem większym niż zaspokojenie własnych oczekiwań, nawet gdy one należą do pragnień duchowych.