Michalici

Zesłanie Ducha Świętego

23-05-2021

facebook twitter
23 maja, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego! Napełnić się DUCHEM ŚWIĘTYM

U zarania dziejów Kościoła, zesłanie Ducha Świętego było objawieniem całemu światu wspólnoty wierzących w Mistrza z Nazaretu. Mówią o tym Dzieje Apostolskie. Wspólnota jest zebrana w Wieczerniku, a szum jakby wiatru i języki ognia napełnia zebranych. Duch Święty przyszedł do nas i On uświęca Kościół, czyli nas wierzących w Jezusa Chrystusa! Duch Święty działa stale w wierzących! On uświęca nas każdego dnia.

Duch Święty napełnia nas swoimi darami. Można posłużyć się pewnym porównaniem. To jest podobnie jak z „wypełnieniem” drutu energią elektryczną. Drut staje się przewodnikiem tej energii. Człowiek wypełniony Duchem Świętym staje się Jego przewodnikiem, przewodnikiem Bożej energii. To stanowi podstawę świadectwa. Chodzi bowiem nie o świadectwo drutu, ale energii, która przez ten drut przepływa. Świadectwo Ewangelii nie jest dowodem możliwości człowieka, ale dowodem tego, że on jest pod napięciem energii Boga. Widać to w jego decyzjach i wyborach, w jego słowach i postawie. Święci to przewody pod wysokim napięciem Bożej energii.

Sakramentem, który wypełnia człowieka Bożą energią jest bierzmowanie. Przygotowanie do niego polega na uświadomieniu owej jakościowej zmiany w życiu po otrzymaniu Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie jest do tego przygotowany, pozostanie jedynie w wymiarze doczesnym w skali swych możliwości czysto ludzkich. Tak jak drut bez podłączenia spełnia zadania drutu i nic więcej. Kto otrzymał bierzmowanie, winien wiedzieć, że w rękach Boga jest już przewodem, którym energia mądrości chce się posługiwać.

Co roku uroczyście wspominamy zesłanie Ducha Świętego, by przypomnieć ochrzczonym i bierzmowanym ich zadania. W jakiej mierze jesteśmy przewodnikiem energii Boga, a w jakiej nie. Pamiętajmy, że drutem może się posługiwać książę tego świata. Natomiast jeśli ów drut jest pod napięciem energii Bożej, posługuje się nim tylko Bóg. Szatan chce go za wszelką cenę zniszczyć, bo energia Boża na świecie nie jest mile widziana.

Duch Święty udziela każdemu swych łask według Bożego zamiaru. Mamy Ducha Świętego, ale nie tylko dla nas – dla całej ludzkości. Kapłanom Duch Święty daje dar roztropności, rodzicom – cierpliwości, dzieciom i młodzieży – mądrości i wiedzy, starszym – rady... Wszystkie dary Ducha Świętego w ich różnorodności są dla dobra nas wszystkich – KOŚCIOŁA. I jeszcze jedna niezmiernie ważna prawda: Duch Święty jest w Kościele i Kościół udziela Go ludziom! Nie ma sakramentów świętych poza Kościołem! Tylko w naszej wspólnocie, której przewodniczy papież, możemy otrzymać bierzmowanie, czyli sakrament Ducha Świętego!

Duch Święty daje sercu radość i orzeźwienie. W czasach smutku, stresu, problemów musimy mieć w sobie Jego dary, by każdego dnia z rozpogodzoną twarzą patrzeć w przyszłość! Duch Święty rozjaśnia serca ludzi wierzących. Bez niego nikt z nas nie osiągnie doskonałości! Tylko współpracując z Jego natchnieniami, czynimy wielkie postępy na drodze zbawienia. Duch Święty daje szczęście i męstwo w przeciwnościach. On daje nam niezwykłą moc, którą wypalamy nasze złe przyzwyczajenia i nałogi, by żyć Bogiem już tu, na ziemi. On nas przenika swoją subtelnością i delikatnością. On kieruje nas na wyżyny świętości. Nie tylko pokazuje drogę do nieba, ale pomaga na niej wytrwać!