Michalici

Zarządzenie i Komunikat Bpa Siedleckiego

18-04-2020

facebook twitter
W związku z I Komunią Świętą i ilością uczestników Mszy Świętej

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
          KAZIMIERZA GURDY
  dotyczące Pierwszej Komunii św.  
 w trwającym stanie epidemicznym

        Mając na uwadze zbliżający się czas - zaplanowanych w parafiach na maj i czerwiec - uroczystości Pierwszej Komunii św. i obchodów rocznicy Pierwszej Komunii św., jak również kierowane liczne zapytania i wątpliwości w tej sprawie w związku z trwającym stanem epidemicznym, w nawiązaniu do mojego Komunikatu z dnia 24 marca br., gdzie zostało podane, iż planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych, postanawiam, że:

  1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych oraz aktualne rozporządzenia władz państwowych, do czasu przywrócenia przez kompetentne organy państwowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych nie można przeprowadzać spotkań formacyjnych z dziećmi i rodzicami oraz organizować uroczystości pierwszokomunijnych i rocznicy Pierwszej Komunii św.
  2. W obecnej sytuacji trwającej epidemii i obowiązującego rozporządzenia o zamknięciu szkół do dnia 26 kwietnia br. należy odwołać wszystkie zaplanowane terminy Pierwszej Komunii św., jakie miały odbyć się w pierwszej połowie maja br.
  3. Na prośbę rodziców można termin Pierwszej Komunii św. przenieść na okres powakacyjny. Jeżeli jednak nastąpi otwarcie szkół i powrót do nich dzieci - po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami i uwzględnieniu obowiązujących przepisów państwowych dotyczących ilości wiernych gromadzących się w kościołach – można podjąć decyzję o zorganizowaniu uroczystości Pierwszej Komunii św. jeszcze przed wakacjami. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i Komunii św.
  4. Bardzo proszę, aby rodzice – ze względu na brak możliwości wspólnych spotkań w kościele z księżmi i katechetami – przygotowywali swoje dzieci do Pierwszej spowiedzi i Komunii św. poprzez rodzinną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową.  Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny.

Z pasterskim błogosławieństwem  
BISKUP SIEDLECKI 
L. dz. 255/2020 Siedlce, dnia 18 kwietnia 2020 r.
 

KOMUNIKAT
Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

     W związku z zapowiedzią wejścia w życie – z dniem 20 kwietnia br. - zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które przewidują, że liczba osób uczestniczących we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni (na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni) zalecam, aby:

  1. Księża Proboszczowie wyliczyli powierzchnię kościoła lub kaplicy, które są przeznaczone do kultu religijnego.
  2. Biorąc pod uwagę 15m2 powierzchni na jedną osobę należy wyliczyć, ile osób maksymalnie może uczestniczyć w liturgii w danym obiekcie sakralnym.
  3. W najbliższą niedzielę poinformować parafian w ogłoszeniach o powierzchni kościoła lub kaplicy oraz maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia br. Taka informacja powinna zostać też umieszczona przy wejściu do kościoła lub kaplicy.
  4. Księża Proboszczowie przekazali Księżom Dziekanom, najpóźniej do 20 kwietnia br. informacje o powierzchni kościoła lub kaplicy, gdzie sprawowane są Msze św. i maksymalnej liczbie wiernych.
  5. Księża Dziekani niezwłocznie przekazali te informacje zebrane w swoim  dekanacie do Wydziału Duszpasterstwa naszej Kurii Diecezjalnej drogą e-mailową: kuriainfo@radiopodlasie.pl 

Ze względu na bezpieczeństwo naszych wiernych i dobro wspólne zobowiązuję wszystkich Duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zaleceń dotyczących ilości wiernych w kościołach i kaplicach. Z pasterskim błogosławieństwem 

BISKUP SIEDLECKI 
L. dz. 256/2020 Siedlce, dnia 18 kwietnia 2020 r.