Michalici

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

19-12-2020

facebook twitter
Zarządzenie w związku ze zbliżającym się okresem bożonarodzeniowym i nowymi obostrzeniami państwowymi na czas pandemii

W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem przez władze państwowe w dniach od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, niniejszym zarządzam:

  1. Ze względu na podtrzymany limit osób w kościołach (1 osoba na 15 m2), zgodnie z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 16 grudnia br. (Prot. N. 59720) – udzielam prezbiterom przebywającym na terenie diecezji siedleckiej zezwolenia na sprawowanie czterech Mszy św. w dniu Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2020 r.), w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia 2021 r.) oraz w dniu Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2021 r.), ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951 KPK.
  2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu się w wieczór sylwestrowy, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do rozpoczęcia celebrowana Mszy św. dziękczynnej za rok 2020 r. najpóźniej o godz. 17.00, tak aby umożliwić wiernym udział w tej Eucharystii i powrót do domu przed godz. 19.00.
  3. W nawiązaniu do Komunikatu z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 17 grudnia br. zalecam zachowanie dystansu wobec zaplanowanej przez Fundację Solo Dios Basta, na ostatni dzień Starego Roku, inicjatywy modlitewnej pod nazwą Różaniec do granic czasu. Duszpasterzy i świeckich zachęcam do modlitwy w ramach – organizowanego 31 grudnia w wielu parafiach – nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego na zakończenie Roku. Proponuje też tego wieczoru trwać na modlitwie różańcowej we wspólnocie rodzinnej, przy zapalonej świecy Caritas.
  4. W tych parafiach, gdzie została podjęta przez Księży Proboszczów decyzja o przeprowadzeniu w tradycyjnej formie wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, należy rozpocząć ją nie wcześniej, jak po zakończeniu kwarantanny narodowej tj. po 17 stycznia 2021 r., o ile pozwolą na to przepisy sanitarne i obostrzenia państwowe.

Wyrażając raz jeszcze wdzięczność wszystkim Czcigodnym Księżom za zaangażowanie i posługę duszpasterską w okresie adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, szczególnie podczas rekolekcji, życzę wielu łask i sił na czas Świąt Narodzenia Pańskiego. Proszę także o dalszą modlitwę – przez orędownictwo Świętej Boże Rodzicielki Maryi i św. Rocha - w intencji ustania pandemii koronawirusa, za chorych i przebywających na kwarantannie, a także za wszystkich, którzy z samarytańską pomocą śpieszą potrzebującym, zwłaszcza pracowników służby zdrowia.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI