Michalici

Wrześniowa Fatima

07-09-2020

facebook twitter
Nabożeństwo fatimskie w Górkach połączone z dożynkami, dziękczynieniem Bogu za zbiory ziemi i uchronienie od suszy

Czuwanie fatimskie 5 września rozpoczęło się jak od wielu lat o godzinie 19.00, Drogą Krzyżową w lesie. Choć w tym dniu było wyjątkowo ciepło, w porównaniu do poprzednich dni, to jednak pielgrzymi nie odważyli się przybyć na to czuwanie w tak wielkiej ilości, jak to bywało w poprzednie lata we wrześniowym czuwaniu pokutnym. Powodem wstrzymania się przed licznym uczestnictwem pielgrzymów była deszczowa pogoda, a właściwie zapowiadane burze w całym kraju. Tym razem nie ominęły burze również czuwanie fatimskie w Górkach.

Na Drogę Krzyżową wyruszyli pątnicy z piękną, nawet słoneczną aurą. Po powrocie z niej, mniej więcej czterdziestu minutach, na niebie zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki zachmurzenia, jakby niebo miało się burzyć na widok tego świata. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się dodatkowe elementy pokutne czuwania fatimskiego, doświadczanie niepogody na czas samego nabożeństwa fatimskiego. Przybywający pielgrzymi mają dodatkowy element pokutny, który składają na ręce Pani Fatimskiej jako zadośćuczynienie za grzechy świata, jak prosiła w Fatimie Matka Boża. W ten sposób wielu uczestników tego nabożeństwa tak odczytuje tego rodzaju zjawiska niezależne od człowieka.

Zwyczajem całego kraju, w pierwszą niedzielę września, Kościół dziękuje Bogu za plony ziemi. W Górkach nabożeństwo fatimskie połączone było również z dziękczynieniem za dobra ziemi, z których każdy człowiek korzysta. W tym roku dożynki przygotowali mieszkańcy Rębkowa Parceli, a przede wszystkim państwo Anna i Marek Żurawek. Wieńce dożynkowe przygotowali również mieszkańcy Rudy Talubskiej, Górek z Kołem Gospodyń  Wiejskich. W sklepiku można było nabyć piękne kosze, wiązanki z kwiatami i plonami tegorocznych zbiorów.

Nabożeństwu przewodniczył ksiądz Kazimierz Radzik, który był proboszczem w Górkach przez sześć lat, od1998 do 2004 roku, a obecnie jest proboszczem w parafii w Pewli Małej koło Żywca. Słowo Boże podczas Mszy Świętej oparł na przesłaniu Anioła Pokoju z Fatimy przed objawieniami Matki Bożej trojga dzieciom. Ksiądz Kazimierz nawiązywał przede wszystkim do pokuty jako koniecznej potrzeby w zagrożeniach obecnego czasu dla całego świata, nie tylko chrześcijan. Wskazał na zagrożenia ze strony masonerii, ludzi posiadających wielką władzę i wpływ na losy współczesnego świata. Podkreślał, że czuwanie i modlitwa można przynieść ochronę i odrodzenie dla obecnie żyjących ludzi dwudziestego pierwszego wieku.

A oto modlitwa Anioła Pokoju z Fatimy: O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

Dziękujemy mieszkańcom Rudy Talubskiej za przygotowanie nabożeństwa, posprzątanie placu fatimskiego, Drogi Krzyżowej, kwiaty i dekorację ołtarza. Udekorowaniem figury Matki Bożej Fatimskiej już od wielu lat zajmuje się pani Jadwiga Parol. Ona też dekoruje ołtarz kwiatami. Natomiast  nad porządkiem na parkingach czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Taluby i Feliksina. Nabożeństwo fatimskie jest również dużym przedsięwzięciem dla służby liturgicznej, Scholi Nostra, orgastki, panów z Warszawy Bemowo, niosących figurę Matki Bożej Fatimskiej, paniom różańcowym, niosących baldachim i wielu innych. Nabożeństwo fatimskie nie miałoby charakteru pokutnego, gdyby wielu pątników nie korzystało z sakramentu pokuty. Wielu kapłanów zasiada do konfesjonałów, rozstawionych w różnych miejscach placu fatimskiego. Wielu pielgrzymów regularnie, co miesiąc, przystępuje do spowiedzi świętej, aby ich intencje były bardziej czyste i miłe Bogu.