Michalici

Uświęcenie kapłanów

20-06-2020

facebook twitter
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest w Kościele Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Słowo Pasterskie Biskupa Kazimierza GURDY

do księży Diecezji Siedleckiej

z okazji Światowego Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

 

Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie!

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa daje nam okazję, aby z pokorą i radością kontemplować tajemnicę Bożej miłości. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, otwarte włócznią żołnierza staje się znakiem Jego nieskończonej miłości wobec wszystkich, a szczególnie wobec grzeszników. Z przebitego Serca Jezusa wypłynęła krew i woda. Woda symbolizuje sakrament chrztu świętego, a krew sakrament Eucharystii. Przez sakrament chrztu grzesznik zostaje obmyty z grzechów, staje się dzieckiem Boga i wchodzi do wspólnoty Kościoła. Drugi sakrament - sakrament Eucharystii - sprawia, że stan bliskości z Bogiem zapoczątkowany w sakramencie chrztu, zostaje utrzymany, umacniany i rozwijany przez karmienie się Ciałem i Krwią Chrystusa. Otwarte Serce Jezusa staje się dla grzesznego człowieka symbolem możliwości wejścia w Boże środowisko, w którym może odnaleźć utraconą przez grzech Bożą łaskę.

Z woli św. Jana Pawła II, od 1995 roku, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest w Kościele Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Chrystus zawieszony na drzewie Krzyża ukazywany jest jako Najwyższy Kapłan, który z siebie samego składa ofiarę Ojcu Niebieskiemu. W okresie Wielkanocy – na krzyżu z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa - zostaje zawieszona stuła, znak kapłańskiej posługi. Kiedy w dzień święceń prezbiteratu ksiądz zakłada stułę na swe ramiona, przypomina sobie zapewne ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa z otwartym Sercem. Udział w kapłaństwie Chrystusa oznacza nie tylko ukazywanie miłości Ojca Niebieskiego w otwartym Sercu Jezusa, ale także życie tajemnicą tej nieskończonej Miłości, która prowadzi do świętości.

Otwarte Serce Jezusa stanowi znak i wezwanie, aby kapłańskie serce było otwarte dla każdego, kto pragnie znaleźć radość Bożej miłości. Kapłaństwo, którym zostaliśmy obdarowani, staje się dla nas, Drodzy Księża, wezwaniem by ukształtować je według tego wzoru, jakim jest - otwarte dla wszystkich - Serce Jezusa. W Nim zawarte są wszelkie skarby mądrości i pełne jest Bożej miłości. Bardzo często słyszymy słowa modlitwy zanoszone za kapłanów: aby byli kapłanami według Najświętszego Serca Pana Jezusa. My też tymi słowami się modlimy. My też pragniemy być kapłanami według Serca Jezusa.

Drodzy Bracia w Kapłaństwie! W dzień modlitwy o naszą świętość, jeszcze mocniej uświadamiamy sobie, że świętość, czyli nasze podobieństwo do Jezusa Najwyższego Kapłana z otwartym sercem, jest codziennym naszym zadaniem i wyzwaniem. Dzięki naszemu podążaniu drogami świętości, której wzór jest w Najświętszym Sercu Jezusa, uczestniczymy w Jezusowym ukazywaniu światu i współczesnemu człowiekowi miłości Boga. Jego delikatność, troskliwość, bycie blisko tych, którzy cierpią i tracą nadzieję, wyznaczają kierunki naszego duszpasterskiego działania. Do wielkiego zadania powołał nas Jezus. Nie ma nic piękniejszego, jak wyprowadzanie człowieka z grzechu, ukazywanie mu Bożej miłości i wprowadzanie go w jej promieniowanie. Módlmy się dzisiaj za siebie nawzajem i prośmy, by nasi wierni za nas się modlili. Podejmijmy w tym dniu – jak czynimy to w każdy trzeci piątek miesiąca - post i modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej świętości. Ofiarujmy je o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, za nas samych i za naszych współbraci w kapłaństwie.

Pragnę wam, Drodzy Bracia, w ten Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, podziękować, za wasze wysiłki na trudnej drodze jej urzeczywistniania. Dziękuję za świadectwo waszej wiary, modlitwy i troski o wspólnoty Kościoła, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Życzę jednocześnie, by jeszcze mocniej wyrażała się nasza kapłańska życzliwość, serdeczność i miłość dla naszych braci i sióstr, których Pan nam polecił. Także wobec tych, którzy nas nie rozumieją, którzy nas krzywdzą, zadają cierpienie. Dla nich też - podobnie jak Serce Jezusa - ma być otwarte nasze kapłańskie serce.

Jutro będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Niech Matka Jezusa, Najwyższego Kapłana i Matka wszystkich kapłanów, otacza swym macierzyńskim sercem wszystkie nasze kapłańskie radości i trudy. Niech Was wszystkich błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen

BISKUP SIEDLECKI

Siedlce, dnia 19 czerwca 2020 r.