Michalici

Twoja cześć, chwała ...

31-05-2024

facebook twitter
W każdej parafii i sanktuarium w Polsce odbywają się procesja w Boże Ciało. Czy to tylko tradycja? Miły dla oczu folklor? Tak myślący niech nie przychodzą na procesję.

Uroczystość Bożego Ciała ściśle łączy się z Wielkim Czwartkiem, kiedy to Jezus w przeddzień swojej męki ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Przebywanie Chrystusa pod postacią chleba w naszych kościołach jest prostą konsekwencją wydarzenia z Wielkiego Czwartku. Po przyjęciu przez wiernych Ciała Pańskiego podczas komunii świętej, resztę postaci konsekrowanych przechowuje się w tabernakulum i oddaje się im cześć należną Bogu-człowiekowi. W każdej świątyni najważniejszym miejscem jest tabernakulum. Dla uczczenia Jezusa pod postacią chleba urządza się adoracje, procesje, uroczyste wystawienia Hostii w monstrancji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. JP.II Pisał w 2004 r. „trzeba pielęgnować… żywą świadomość rzeczywistej obecności Chrystusa, dbając o to, by dawać jej świadectwo tonem głosu, gestami, sposobem poruszania się, całym zachowaniem… Jednym słowem, konieczne jest, aby całej postawie względem Eucharystii… towarzyszył najwyższy szacunek … Niech… szczególnie żarliwie będzie przeżywana uroczystość Bożego Ciała z tradycyjną procesją. Wiara w Boga, który poprzez Wcielenie stał się naszym towarzyszem drogi, niech będzie głoszona wszędzie, a zwłaszcza na naszych ulicach i pośród naszych domów; niech będzie wyrazem naszej wdzięcznej miłości i niewyczerpanym źródłem błogosławieństwa”(List Ap.Mane Nobiscum Domine).