Michalici

Triduum w Górkach

05-04-2021

facebook twitter
Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna

Triduum Paschalne to najważniejsze dni w całym roku liturgicznym Kościoła. W tych trzech dniach dokonały się największe wydarzenia dla naszego zbawienia. W Wielki Czwartek Jezus ustanowił Eucharystię - Mszę Świętą i kapłaństwo, w Wielki Piątek złóżył swoje życie na krzyżu Ojcu Przedwiecznemu za każdego człowieka, a w Wielką Sobotę obchodzimy już Wigilię Paschalną.

Wielki Czwrtek. Jezus w przeddzień Swojej śmierci, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy ludzi do końca, ustanowił Eucharystię - pozostał z nami dłużej niż do Swojej fizycznej śmierci. Jezus jest z nami dalej w Hostii, Komunii Świętej, żywy i prawdziwy, choć dla fizycznych oczu niewidoczny. Aby mógł stale z nami przebywać ustanowił kapłanów, którzy w mocy Ducha Świętego sprowadzają Jezusa na ołtarz i do serc ludzkich.

W naszym Wieczerniku Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ksiądz proboszcz Antoni Tyniec z wszystkimi kapłanami posługującymi w naszej parafii. Po Mszy Świętej postacie eucharystyczne zostały przeniesione do Ciemnicy, miejsca, które przypomina, że Jezus, po pojmaniu w Getsemani, został uwięziony w więzieniu, z którego miał być na drugi dzień wyporowadzony na osądzenie i wydanie wyroku skazującego.

Wielki Piątek. Kapłani w tym dniu, wyjątkowo raz raz w roku, nie sprawują Mszy Świętej. Cała uwaga skierowana jest na Mękę Pańską, która rozważana jest przez czytanie opisu skazania i ukrzyżowania naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana Apostoła. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Modlitwy Powszechnej, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Liturgii przewodniczył ksiądz Janusz Sahajko. Wyjątkowo w tym roku, podobnie jak w poprzednim, wierni nie mogli ucałować krzyża z powodu istniejącej pandemii. Po zakończonej liturgii kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzi zostało złożone Ciało Pana Jezusa.