Michalici

Triduum w Górkach

05-04-2021

facebook twitter
Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna

Triduum Paschalne to najważniejsze dni w całym roku liturgicznym Kościoła. W tych trzech dniach dokonały się największe wydarzenia dla naszego zbawienia. W Wielki Czwartek Jezus ustanowił Eucharystię - Mszę Świętą i kapłaństwo, w Wielki Piątek złóżył swoje życie na krzyżu Ojcu Przedwiecznemu za każdego człowieka, a w Wielką Sobotę obchodzimy już Wigilię Paschalną.

Wielki Czwrtek. Jezus w przeddzień Swojej śmierci, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy ludzi do końca, ustanowił Eucharystię - pozostał z nami dłużej niż do Swojej fizycznej śmierci. Jezus jest z nami dalej w Hostii, Komunii Świętej, żywy i prawdziwy, choć dla fizycznych oczu niewidoczny. Aby mógł stale z nami przebywać ustanowił kapłanów, którzy w mocy Ducha Świętego sprowadzają Jezusa na ołtarz i do serc ludzkich.

W naszym Wieczerniku Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ksiądz proboszcz Antoni Tyniec z wszystkimi kapłanami posługującymi w naszej parafii. Po Mszy Świętej postacie eucharystyczne zostały przeniesione do Ciemnicy, miejsca, które przypomina, że Jezus, po pojmaniu w Getsemani, został uwięziony w więzieniu, z którego miał być na drugi dzień wyporowadzony na osądzenie i wydanie wyroku skazującego.

Wielki Piątek. Kapłani w tym dniu, wyjątkowo raz raz w roku, nie sprawują Mszy Świętej. Cała uwaga skierowana jest na Mękę Pańską, która rozważana jest przez czytanie opisu skazania i ukrzyżowania naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana Apostoła. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Modlitwy Powszechnej, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Liturgii przewodniczył ksiądz Janusz Sahajko. Wyjątkowo w tym roku, podobnie jak w poprzednim, wierni nie mogli ucałować krzyża z powodu istniejącej pandemii. Po zakończonej liturgii kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzi zostało złożone Ciało Pana Jezusa.

Wielka Sobota. Zwykle wieczorem po zachodzie słońca, sprawowana jest Liturgia Wigilii Paschalnej. To dzień bogaty w przeżycia płynące ze znaków towarzyszących Wigilii Paschalnej. Liturgia składa się trzech części: Liturgia Światła, Liturgii Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna. Kapłan po poświęceniu ognia, wniósł zapalony paschał, symbol Jezusa Chrystusa, do świątyni. Wspaniałą wymowę i treść posiada Orędzie Paschalne - Exultet, które ksiądz Marek Serwatka śpiewał. W Wielką Sobotę bogata jest liturgia słowa Bożego ukazująca stworzenie człowieka, jego pierwszy grzech, wyzwolenie Izraela i odkupienie całej ludzkości, zwłaszcza ukazana w liturgii chrzcielnej. Spotkanie Wigilii Paschalnej prowadzi ostatecznie do zmartwychwstania naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, który otwiera dla każdego człowieka niebo przez krzyż, mękę i zmartwychwstanie.