Michalici

Stulecie Michalitów

01-02-2021

facebook twitter
Ordynariusz Kazimierz Gurda w Górkach na obchodach 100 Lecia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

31 stycznia 2021 roku, w wielu parafiach prowadzonych przez Michalitów, świętowano stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. 

Dziękczynnej Mszy Świętej o godzinie 12.00 w Górkach przewodniczył pasterz naszej diecezji siedleckiej Kazimierz Gurda. W Słowie Bożym, w sposób bardzo wnikliwy, przedstawił założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła jako pasterza dobrze odczytującego bierzące potrzeby społeczne, religijne i narodowe. Najpierw przedstawił zangażowanie Markiewicza jako kapłana diecezji przemyskiej, poszukującego rozwiązań dla wielu problemów ówczesnej Galicji, a zwlaszcza problemów ubogich dzieci, w biedzie galicyjskiej. Markiewicz został przedstawiony przez ordynariusza na tle zaborców austriackich, wykorzystujących poddanych, jako świadek miłości Bożej, zaangażowany i oddany całkowicie najbardziej potrzebujących pomocy, rodzinom, a zwłaszcza dziciom i młodzieży. Mówca podsumował działalność Michalitów na przestrzeni stu lat kanonicznej działalności, w tym trzydziestu sześciu lat pracy w parafii w Górkach, podkreślając przede wszystkim zaangażowanie w krzewieniu kultu maryjnego Matki Bożej Fatimskiej.

Na Jubileuszowej Mszy Świętej obecny był asystent generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archaioła Rafał Kamiński, który dziękował za zorganizowanie "Te Deum" w Roku Jubileuszowym, za postać założyciela błogosławionego Bronisława Markiewicza. Ze względu na ograniczenia pandemią, zaproszeni zostali i byli obeni nieliczni goście lokalni: Starosta Garwolina Mirosław Walicki i wicestarosta Garwolina Marek Ziędalski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej pani Katarzyna Lis, dziekan dekanatu garwolińskiego ks. Stanisław Szymuś. Nieliczni, zaproszeni goście, po jubileuszowej Mszy Świętej, udali się na obiad do Domu Rekolekcyjnego. 

Wielu zna postać błogosławionego Bronisława Markiewicza. A zapewne jest też wielu, którzy o nim bardzo mało słyszeli lub w ogóle nic nie wiedzą, o tej postaci poszukującej, odważnej, oddanej Bogu i służbie człowiekowi, zwłaszcza najbardziej bezbronnemu, zaniedbanemu i opuszczonemu przez dorosłych, dziecku. W celu zapoznania się z osobą Bronisława Markiewicza odsyłamy do artykułu na naszej stronie pt. 100 Lecie Zgromadzenia.