Michalici

Spowiedź Wielkopostna

03-04-2020

facebook twitter
Od poniedziałku 30 marca do 8 kwietnia (środa) spowiedź od godz. 16.00

Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Pozostały dwa tygodnie. W tym roku przeżywamy przygotowanie do Świąt przez globalne rekolekcje, przygotowane nam przez Boga, a dostępne dla każdego człowieka. Najbardziej doświadczają je tzw. kraje rozwinięte. Zabiegany i zapracowany człowiek ma czas na wyciszenie, zastanowienie. Chrześcijanie powinni skojarzyć, że to co się dzieje z epidemią wśród nas, przypada właśnie na czas Wielkiego Postu.

W Wielkim Poście nie odbywały się tradycyjne rekolekcje parafialne. Każdy je przeżywa osobiście przez niemal cały Wielki Post, wraz z rodziną, w odosobnieniu, jak nigdy dotąd. Nawet w zgromadzeniach osoby zakonne uczestniczą w rekolekcjach tylko przez tydzień. A tu jest coś więcej niż zwykłe rekelekcje, a nawet misje. Jak je przeżyjemy, zależy od każdego z nas.

Najbardziej przeżywają ten czas odosobnienia ludzie korzystający regularnie z sakramentów: coniedzielnej Mszy Świętej, a nawet codziennej, częstej Komunii Świętej, comiesięcznej spowiedzi, nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla tych osób to pokuta, która ma wielką wagę w ocenie Boga, gdyż pragną, a nie mogą zrealizować tych szlachetnych pragnień. I to jest dopiero pokuta serca, nie tylko powściągliwość od pokarmów, alkoholu, zabaw, przyjemności. Te ostatnie mają charakter negatywny. Powściągam się od praw, które przynależą się memu ciału. Nie są grzeszne same w sobie, lecz z tych rezygnuję dla dobra większego. A cóż dopiero, gdy pragnę Manny z Nieba, a nie mogę zaspokoić pragnienia?

Jednak przynajmniej spowiedź dla chętnych jest możliwa. Spowiedź w Górkach w dni powszednie będzie od poniedziałku do soboty od godziny 16.00. O godzinie 16.00 kapłan wystawia Najświętszy Sakrament do indywidualnej adoracji. Ci, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi, mogą w tym czasie przystąpić do spowiedzi w konfesjonale otwartym lub zabudowanym. Spowiedź trwa 30 i 31 marca (poniedziałek i wtorek) do Mszy świętej do godz. 17.00. A potem podczas Mszy św. o 17.00 i 17.45. Natomiast od 1 kwietnia (środa) spowiedź będzie podczas adoracji Najświętszego Sakramnetu od 16.00 do 18.00. Również podczas Mszy św. o 18.00 i 18.45. Ten schemat spowiedzi będzie trwał w dni powszednie do Wielkiej Środy włącznie (8 kwietnia).

Spowiedź podczas Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę) będzie od godziny 8.00 do 18.00. Spowiada jeden kapłan.