Michalici

Serce Jezusa

11-06-2021

facebook twitter
Kochać jak kocha Boże Serce! Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

"Oto serce, które tak umiłowało ludzi" - tak mówi orędzie Najświętszego Serca Pana Jezusa przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque. "Uwielbienie Najświętszego Serca Jezusa jest uwielbieniem miłości, którą Bóg, przez Jezusa, nas umiłował, a równocześnie jest ćwiczeniem naszej własnej miłości, przez którą jesteśmy powiązani z Bogiem i z innymi ludźmi" - pisze papież Pius XII.

W samym centrum chrześcijaństwa jest miłość. Miłość to poświęcenie samego siebie. W istocie, miłość nie jest niczym innym jak poświęceniem swojego życia dla dobra innego. Im głębiej rozwijamy się w wierze katolickiej i apostolskiej, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że Ewangelia skupia się nie tyle na naszej miłości do Boga, ile na miłości Boga do nas. Kościół ustanowił czerwiec miesiącem oddania, co ma nam przypomnieć głębię miłości Boga do Jego stworzeń: to poświęcenie dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. W płonącym i zranionym Najświętszym Sercu widzimy, że Serce Boga jest wypełnione miłością do nas tak bardzo, że Chrystus był gotów cierpieć i umrzeć za nas w najbardziej przerażający sposób. Najświętsze Serce uczy nas, że prawdziwa miłość jest zawsze kosztowna, ale też życiodajna.

Siedem sposobów, dzięki którym możemy się oddać Sercu Bożemu.

1. Oddanie

Medytując nad Najświętszym Sercem Jezusa, zdajemy sobie sprawę z tego, jak głęboka jest miłość Boga do nas. Jezus na Krzyżu oddał się nam całkowicie, aby udowodnić swoją miłość do nas, i każdego dnia kontynuuje to w Świętej Ofierze Mszy. Gdy przymujemy Eucharystię, przymujemy Serce Chrystusa. Jezus daje nam swoje serce za każdym razem, gdy przystępujemy do Komunii, a jedyną rozsądną rzeczą, jaką możemy zrobić, to oddanie Mu w zamian naszych serc. Jednym z pięknych sposobów, by to zrobić, jest poświęcenie nas Najświętszemu Sercu Jezusa.

2. Intronizacja

Ważnym aspektem oddania się Najświętszemu Sercu jest rozpoznawanie i podporządkowywanie się autorytetowi Jezusa Chrystusa w każdym aspekcie naszego życia. Jezus naprawdę jest królem - królem Kościoła, naszych rodzin i całego społeczeństwa. Tradycja intronizacji Najświętszego Serca jest doskonałym sposobem na wyrażenie panowania Chrystusa. W tej uroczystości błogosławiony obraz Najświętszego Serca znajduje się w naszych domach, przypominając nam, że Jezus jest naszym królem i że powinniśmy kochać i służyć Mu całym swoim sercem.

3. Zadośćuczynienie

Imię Jezusa jest regularnie znieważane i nadużywane w mediach, literaturze i naszych codziennych rozmowach. Za każdym razem, gdy to się zdarza, Serce Chrystusa jest ponownie ranione przez odrzucenie Jego stworzeń. Jednym ze sposobów, w jaki możemy okazywać miłość do Najświętszego Serca, jest dokonywanie aktów zadośćuczynienia za wyzwiska, jakie kierowane są w stronę Jezusa.

4. Pierwsze piątki

Gdy nasz Pan objawił się św. Małgorzacie Marii i przekazał wiadomość o oddaniu Najświętszemu Sercu, prosił o uczestnictwo we Mszy Świętej, przystępowanie do spowiedzi i przyjęcie Go w Eucharystii w dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. To oddanie jest ważne, ponieważ pamiętamy Mękę Pańską i śmierć naszego Pana w piątek. Jest to przede wszystkim nowenna, która przypomina nam o miłości Jezusa do nas i wpaja nam pragnienie naśladowania Jego ofiarnej miłości.

5. Częsta modlitwa

Modlitwa jest oddechem życia duchowego i podstawowym sposobem, dzięki któremu wzrastamy w miłości do Boga i bliźniego. Częste zwracanie się do Najświętszego Serca jest doskonałym sposobem na modlitwę, ponieważ to apel do miłości i miłosierdzia Jezusa. Modlitwa do Najświętszego Serca może być tak długotrwała jak nowenna lub litania lub tak prosta jak spontaniczne wezwanie: "Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami".

6. Naśladownictwo

Oddanie Najświętszemu Sercu jest zachętą do naśladowania. Możemy wypowiedzieć wszystkie właściwe modlitwy, a nawet praktykować wiernie pierwsze piątki miesiaca, ale jeśli nie naśladujemy ofiarnej miłości Jezusa, to tak naprawdę nie jesteśmy oddani Jego Sercu. Oczywiście naśladowanie Najświętszego Serca zaczyna się od odwzajemniania miłości Chrystusowi i gotowości do poświęcenia dla Niego, ale obejmuje również miłość tych, z którymi spotykamy się na co dzień, w tym także ludzi, których szczególnie nie lubimy. Oznacza to miłowanie i przebaczenie naszym wrogom i tym, którzy nas prześladują. Oznacza to poświęcenie naszego życia innym.

7. Działalność misyjna

Wreszcie miłość Najświętszego Serca Jezusa to niesienie Jego miłości innym. Oznacza dzielenie się naszą wiarą z tymi, którzy mogliby z tego zrezygnować lub którzy nigdy nie słyszeli, że Chrystus nas kocha oraz daje nam swoje ciało i krew w Eucharystii. Oznacza to świadczenie o tym,  że Jezus jest naszym królem, któremu służymy z oddaniem. Oznacza to również pełne miłości i cierpliwe niesienie naszych krzyży.

Wniosek

W ostatnich latach oddanie Najświętszemu Sercu zmalało. Pragnijcie dowiedzieć się więcej o tym pięknym oddaniu i wzrastajcie w miłości do gorejącego Serca Jezusa. Gdy uczymy się naśladować prawdziwą, drogocenną i ofiarną miłość do Najświętszego Serca, odkrywamy nasze powołanie jako ludzi.