Michalici

Rodzina Radia Maryja

23-01-2020

facebook twitter
W niedzielę 19 stycznia Rodzina Radia Maryja na Mszy świętej i spotkaniu opłatkowym w Górkach

Opłatkowe Spotkania Rodziny Radia Maryja służą dalszemu umacnianiu, tej szczególnej więzi sympatyków Radia Maryja na danym terenie. Po raz pierwszy do Górek przybył ojciec Redemptorysta, rektor tej rozgłośni, w styczniu 2005 roku, na zaproszenie ówczesnego proboszcza parafii księdza Pawła Nowogórskiego.

W tym roku, na szesnaste już spotkanie, ksiądz proboszcz Antoni Tyniec, zaprosił ojca Redaktora, a zarazem Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Zdzisława Klawkę. W asyście kapłanów tutejszego sanktuarium, ojciec Zdzisław Klawka przewodniczył Mszy świętej o godzinie 12.00 i wygłosił okolicznościową homilię. Przybyło wielu pielgrzymów, nawet z odległych parafii diecezji, dzieląc się skromnymi, tak żywnościowymi jak i pieniężnymi środkami, wspominając działalność tego katolickiego radia.

Na uwagę zasługuje autokarowa pielgrzymka ze Stoczka Łukowskiego. Wszyscy, którzy przybyli, pragnęli w ten sposób wyrazić wdzięczność za wielki wkład, tej rozgłośni katolickiej, w umacnianiu wiary w naszym narodzie i jednocześnie wszystkich ludzi dobrej woli.

Po Mszy świętej, w refektarzu domu zakonnego, zebrało się około sto dwadzieścia osób. Zebrani dzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia, by Pan błogosławił w tym roku, obdarowywał łaskami na dalsze lata życia. Po spożyciu ciepłego posiłku, rozpoczęła się dyskusja, przeplatana śpiewem i graniem kolęd. Odwiedził zebranych święty Mikołaj i podarował wszystkim kalendarze z tutejszego sanktuarium. We wspomnianych rozmowach, dyskusjach, wyrażała się troska o dobro i przyszłość naszej ojczyzny, by naród pozostał wierny tradycji minionych pokoleń, zachował swoją tożsamość, pozostał wierny Bogu i Kościołowi.

Zebranych zasmucał fakt, że część społeczeństwa jest zagubiona, wplątana w różne utopijne ideologie. Dokonując niewłaściwych wyborów, część społeczeństwa pasożytuje na trudzie ogółu społeczeństwa.

Pozostaje życzenie, by Rodzina Radia Maryja stawała się tym zakwasem w trosce o przyszłe, lepsze jutro, przypominając, że wspólne dobro może tylko przynieść poszanowanie przykazań Bożych i ścisłą współpracę z łaską Bożą.

 

                              Brat Marian Pałubiak CSMA