Michalici

Rezurekcja w Górkach

05-04-2021

facebook twitter
Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Nowina ogłaszana dzisiaj

Trudno wyobrazić sobie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego bez Rezurekcji, porannego czuwania na zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Choć pandemia w Polsce zbiera największe żniwa, to wierni wierzą, że tylko Chrystus zmartwychwstały może przywrócić nam normalne funkcjonowanie. Stąd na czuwanie z Chrystusem powstających z martwych przyszło wielu wiernych, aby przywitać Pana, podobnie jak to uczyniły niegdyś Maria Magdalena i inne kobiety, pragnące namaścić ciało Jezusa, nie wiedząc o Jego powstaniu z martwych.

Mszy Świętej rezurekcyjnej przewodniczył ksiądz proboszcz Antoni Tyniec. W Słowie Bożym, skierowanym do wiernych, przypomniał przede wszystkim postawę Markiewicza, który jako młody kapłan został wywołany do wygłoszenia kazania na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławiony Bronisław uczynił to z wielkim zaangażowaniem, erudycją i gorliwością, w prostych słowach, skierowanych do różnych warstw społecznych. Podkreślił przede wszystkim powstaniu z martwych od grzechu, a życie w łasce, prowadzącej do życia z Chrystusem, tu na ziemi, i kiedyś w wieczności.

Spośród uczestniczących w Mszy Świętej rezurekcyjnej, chyba wszyscy przystąpili do ołtarza Pańskiego, przyjmując Ciało Pańskie Jezusa zmartwychwstałego. To jest jeden z czynników obecnego duszpasterstwa, zwłaszcza w parafiach, gdzie duszpasterstwo odbywa się przy sanktuarium maryjnym. Wierzący w Polsce, którzy pogłębili swoją wiarę, bardziej świadomie zaangażowali się we współpracę z darami wysłużonymi przez Syna Bożego dla naszego zbawienia, osiągnięcia zmartwychwstania wraz z naszym Przewodnikiem i Oblubieńcem na wieczność, Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym.