Michalici

Pozostań z nami, Panie! Alleluja! Życzenia wielkanocne

30-03-2024

facebook twitter
Pozostań z nami, Panie! (Mane nobiscum, Domine! Alleluja!). Uczniowie, gdy rozpoznali Zmartwychwstałego Pana przy łamaniu chleba, prosili: "pozostań z nami, Panie".

Przejęliśmy ich wiarę i doświadczenie spotkania (W czasie Triduum przeżywaliśmy w liturgii spotkania z Panem), dlatego powtarzamy za nimi: "Pozostań z nami, Panie!"

Przyjmijmy szczere życzenia wielkanocne ks. Proboscza i Kustosza Sanktuarium. Oby się spełniły!


 

Drodzy Pielgrzymi i Parafianie

Potrzebujemy Ciebie , zmartwychwstały Panie,

Także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!

Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.

Spraw, by materialny postęp ludów

Nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,

które są duszą ich cywilizacji.

Prosimy Cię, wspieraj nas  w  drodze.

W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,

Bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego

Mane nobiscum, Domine! Alleluja!”

                  ( Jan Paweł II, Wielkanoc 2005)

 

Gdy w świecie wydaje się triumfować zło, toczą się wojny, Zmartwychwstały Chrystus zwycięzca śmierci i szatana: niech Wam wszystkim i Waszym rodzinom udzieli obfitych łask, ugruntuje wiarę, nadzieję i miłość ,aby wzmocnieni Jego mocą być świadkami wiary w naszym codziennym życiu poprzez  uczestniczenie we wspólnocie Kościoła, do którego każdy z nas należy poprzez sakrament chrztu świętego.

    Zapewniając o pamięci modlitewnej przed cudowną figurą Matki Bożej Fatimskiej, przesyłam serdeczne pozdrowienia.

         

                                                                            Ks. proboszcz Antoni Tyniec 

                                                                              wraz ze wspólnotą z Górek.