Michalici

Powitanie Króla

20-03-2024

facebook twitter
Dziś wiwatują na cześć Króla wprowadzając Go do Jerozolimy. Za kilka dni będą Go wyprowadzać wołając: ukrzyżuj Go.

Niedziela Palmowa /Niedziela Męki Pańskiej/. Rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia /Świętego Tygodnia/ Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Kiedy Jezus przybył do Jerozolimy na święto Paschy, poprosił swoich uczniów, aby przyprowadzili małego osiołka, a on na nim pojechał. Przed wejściem do Jerozolimy ludzie słali swoje płaszcze wzdłuż drogi, a inni obcinali gałęzie z drzew, aby zakryć ścieżkę. Tak jak pozdrawiano królów.
Ci, którzy szli przed i za Jezusem, krzyczeli: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!”

Tłum, który za nim szedł, składał się z mężczyzn, kobiet i dzieci. Każdy miał swoje imię, zawód, dobre i złe uczynki, swoją historię. Niektórzy i byli obecni przy cudach Jezusa i słyszeli jego przypowieści. To sprawiło, że gdy wjechał do Jerozolimy, witali Go jak Króla, Mesjasza, Syna Dawida …

Jezus jako Król, jako Pan, Władca wjeżdża do Jerozolimy (w której jest dom Boży), do stolicy Ludu Bożego. Wjeżdża nie po to by ujarzmiać lud, lecz by dokonać zbawienia wszystkich ludzi. Dziś spełniła się zapowiedź proroka Zachariasza: “Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9).

Sposób wjazdu Jezusa do Jerozolimy komentuje św. Josemaría: „Osioł był tronem Jezusa w Jerozolimie. Spójrzcie, czy miło jest służyć jako tron dla Pana?”. Nasz Król siedzi na ośle. „Jezus zadowala się biednym zwierzęciem (jako tronem). Nie wiem jak ty, ale mnie nie upokarza to, że w oczach Pana jestem osłem: jestem przed Tobą jak osioł; ale zawsze będę przy Tobie, bo ująłeś mnie za prawicę, prowadzisz mnie za kantar (...). Istnieją setki zwierząt piękniejszych, bardziej utalentowanych i bardziej okrutnych. Ale Chrystus skupił się na nim, aby zaprezentować się jako król przed ludźmi, którzy go uwielbiali”. Nie skupiajmy zbytnio uwagi na ośle, ale na Jezusie. Idzie bowiem o to, by Jezus królował w mojej duszy.  Niedziela Palmowa w sanktuarium (24.03.2024).

Błogosławieństwo palm na każdej Mszy świętej. Przed Mszą świętą o godz. 10.00 gromadzimy się przed ołtarzem fatimskim, by uroczyście w procesji z palmami wejść do kościoła.