Michalici

Ostatnia Fatima

05-10-2020

facebook twitter
3 października nabożeństwo fatimskie w Górkach po raz sto dziewięćdziesiąty ósmy

To już ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku. Na wzór objawień w Fatimie, październikowe nabożeństwo kończy spotkania modlitewne i pokutne, zwane fatimskimi. W Górkach spotkania fatimskie osiągnęły już wiek chrystusowy, 33 lata modlitw, nabożeństw, pokuty jako odpowiedź na wezwania Matki Bożej Różańcowej z Fatimy. Pomysł organizowania tych nabożeństw zrodził się w 1987 roku, kiedy ksiądz Stanisław Pasionek wrócił z pielgrzymki do Miejsca Piastowego, gdzie wówczas odbywały się już czuwania fatimskie. Powiedział wówczas "A gdybyśmy my zorganizowali takie czuwanie, przecież mamy bardzo dobre miejsce na nabożeństwa fatimskie obok kościoła". I tak się zaczęło i trwa po dzień dzisiejszy.

Od pewnego już czasu, w październiku każdego roku, liturgię na czuwaniu fatimskim zagospodarowują myśliwi, leśnicy z powiatu garwolińskiego. To oni troszczą się o grotę św. Huberta, poświęconą dnia 30 grudnia 2003 roku. W 2003 roku obchodzono 80 lat powstania Polskiego Związku Ło­wieckiego. Ich patronem jest św. Hubert, którego kult istnieje w całej Europie. W celu uczczenia tej rocznicy myśliwi i leśnicy powiatów: Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Sokołów, Węgrów, Łuków, Siedlce oraz myśliwi i leśnicy z Warszawy wybudowali grotę św. Huberta przy Sanktuarium jako wotum wdzięczności za 80 lat istnienia polskiego łowiectwa, leśnictwa i ojczystej przyrody. Głównym projektantem i wykonawcą był artysta plastyk Euge­niusz Ochnio. Grota jest jedynym w Polsce miejscem modlitw i spotkań myśliwych, leśników i miło­śników przyrody, trwałym elementem łowieckiej trady­cji, miejscem uroczystości rocznicowych i okoliczno­ściowych spotkań rodzin­nych.

Bóg zapłać mieszkańcom parafii za przygotowywanie placu fatimskiego, Drogi Krzyżowej, ołtarza fatimskiego, złożenie ofiary na kwiaty i Mszę św. do czuwania fatimskiego przez sześć poszczególnych miesięcy. I tak w maju przygotowywali do nabożeństwa fatimskiego mieszkańcy Podlasia i Żebrak, w czerwcu mieszkańcy Izdebnika, w lipcu - Rębków Parcele, w sierpniu - Górki i Kolonia Górki, we wrześniu - Ruda Talubska i w październiku - Feliksin i Taluba.

Wyrażamy wdzięczność kapłanom z parafii i dekanatu, braciom zakonnym, ministrantom, służbie kościelnej, pomocnikom świeckim z Bemowa za pełnienie posług duszpasterskich, straży pożarnej za pilnowanie porządku na parkingu OSP Feliksin i Taluba, dekoracje kwiatami pani Jadwidze Parol w wystroju figury Matki Bożej Fatimskiej, panom noszącym figurę Matki Bożej Fatimskiej i baldachim, dzieciom fatimskim, różom różańcowym.

Liturgii Mszy Świętej o godzinie 20.00 przewodniczył ksiądz kanonik i proboszcz parafii w Parysowie Włodzimierz Tendorf, kapelan leśników i myśliwych powiatu garwolińskiego. Natomiast Słowo Boże z przesłaniem fatimskim wygłosił ksiądz proboszcz parafii Korytnica Łaskarzewska Zbigniew Grzymała. W swojej parafii ksiądz Zbigniew prowadzi również nabożeństwa fatimskie od maja do października - 13 każdego miesiąca. Kaznodzieja ukazał w Słowie Bożym rolę różańca w życiu człowieka posługującego się tą bardzo ważną, a mało docenianą bożą bronią. Odwołując się do poszczególnych objawień w Fatimie, ksiądz Zbigniew wskazywał na modlitwę różańcową jako spełnienie oczekiwań Maryi przekazanych dzieciom z Fatimy, a odnoszących się do całej ludzkości.