Michalici

Opłatek z kolędowaniem

19-01-2020

facebook twitter
Wieczorem 5 stycznia, po Mszy św. wieczornej, odbyło się spotkanie opłatkowe dla Róż Różańcowych, Rady Parafialnej, Sołtysów i chętnych

Grupy działające przy każdej parafii, w okresie Bożego Narodzenia, spotykają się na dzieleniu opłatkiem, składaniem życzeń świątecznych i śpiewaniem kolęd. W przeddzień Objawienia Pańskiego, przedstawiciele Róż Różańcowych, Rady Parafialnej, Sołtysi zgromadzili się w domu rekolekcyjnym na wspólnym kolędowaniu. Były życzenia, śpiew kolęd przy akompaniamencie skrzypiec. To taki typowy polski, niezastąpiony zwyczaj, który wielu osobom, rodzinom daje w tym czasie dużo satysfakcji, poczucia wspólnoty. Przecież człowiek nie jest samotną wyspą, potrzebuje życzliwości drugiego człowieka. W takim klimacie przebiegało spotkanie opłatkowe osób, które zaangażowane są w budowanie wspólnoty parafialnej modlitwą różańcową, pomocą w rozbudowie kościoła, wspieraniu w różnoraki sposób lokalnego kościoła.