Michalici

Ochrona życia

22-03-2021

facebook twitter
Włącz się w „Tydzień modlitw o ochronę życia”!

19 marca, w Uroczystość św. Józefa, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zakończy się on w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, który z ustanowienia św. Jana Pawła II jest obchodzony w całym Kościele jako Dzień Świętości Życia.

„Ufam, że obecna oraz jej podobne inicjatywy pro-life w skuteczny sposób przyczynią się do promocji cywilizacji życia oraz ugruntowania wśród wiernych postawy czynnej troski o ochronę człowieka na każdym etapie jego rozwoju” – zaznaczył bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Do czynnego włączenia się w inicjatywę zachęcił również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Inicjatywa polega na codziennym odmawianiu litanii do św. Józefa, modlitwy ułożonej przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętej z encykliki Evangelium vitae oraz krótkim rozważaniu.

BP KEP

Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 miliardów kombinacji genetycznych. Co więcej, życie ludzkie rozpoczyna się od poczęcia. Od wtedy jest ciągiem celowych, zaprogramowanych genetycznie zmian, dzięki którym maleńka komórka szybko rozwinie się w noworodka, niemowlę, dziecko, nastolatka, osobę dojrzałą, starca.

I wielu to wystarcza – nauka stoi po stronie życia. Analiza badań naukowych z całego świata potwierdza, że człowiek żyje od poczęcia, że już w łonie matki zyskuje świadomość i czuje ból, że choć na wczesnym etapie rozwoju jest zupełnie zależny od matki, to jednak od początku jest od niej odrębny i w żadnym momencie nie jest fragmentem jej ciała, lecz nową osobą ludzką.

Zatem żeby być pro-life, nie trzeba być osobą wierzącą – wystarczy być osobą uczciwą. Odkrywanie prawdy o pięknie i godności ludzkiego życia jest zadaniem doniosłym i… trudnym. W starotestamentalnej Księdze Mądrości znajdujemy cytat, który był jednym z najbardziej inspirujących dla śp. inż. Antoniego Zięby (1948–2018), założyciela Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka: Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką (Mdr 9, 16). Na szczęście, nie musimy liczyć tylko na własne siły. Ponadto, w naszej służbie życiu mamy coś o wiele cenniejszego niż nawet najnowsze badania z prestiżowych czasopism medycznych.

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. (Psalm 139, 13–15)

Naszymi myślami chcemy w nim objąć wszystkie dzieci nienarodzone, ich mamy, rodziców otrzymujących trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za pielęgniarki, położne i lekarzy, za polityków i dziennikarzy oraz wszystkie osoby domagające się zabijania dzieci nienarodzonych. Wielką potrzebą jest aktualnie zwiększenie pomocy finansowej dla rodziców chorych dzieci oraz troska o rozwój hospicjów perinatalnych – także te konkretne sprawy chcemy objąć modlitwą.

 Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji sekretarz zarządu PSOŻC

Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC