Michalici

Niedziela za Kierowców

25-04-2020

facebook twitter
26 kwietnia 2020 roku to XIV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców pod hasłem: Z Miłością na wszystkich drogach

W Niedzielę 26.04.2020 roku o godz. 9.30 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie na Starych Powązkach - Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. dr Marian Midura odprawi Mszę świętą za polskich kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska wygłosi homilię. Ta modlitwa, to też nasza wdzięczność i wsparcie dla wszystkich kierowców, którzy podejmują służbę dla nas wszystkich w czasie panującej epidemii.
Transmisja Mszy świętej z modlitwą za Kierowców na: www.facebook.com/MIVAPolska 
W ostatnią niedzielę kwietnia zgodnie z kalendarzem duszpasterskim Kościoła w Polsce jest obchodzona Niedziela Modlitw za Kierowców. Jest to szczególny dzień, kiedy otaczamy duchową troską wszystkich kierujących pojazdami oraz innych użytkowników dróg. Krajowe Duszpasterstwo Kierowców wspólnie z MIVA Polska pragną zaprosić do serdecznej i ufnej modlitwy o poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach - wypraszając dla wszystkich łaskę bezpiecznego docierania do celu. Ta modlitwa powinna wynikać z naszego zatroskania o życie i dobro każdego człowieka, umiłowanego przez Boga w Chrystusie  i odkupionego przez Jego Ofiarę na Krzyżu.  
Wdzięczność 
Wobec kierowców służących w czasie epidemii
Tegoroczna Niedziela Modlitwa za Kierowców niech będzie też szczególnym dniem wdzięczności wobec wszystkich kierowców wykonujących pracę i podejmujących służbę w czasie epidemii. Są to kierowcy w transporcie publicznym i wszystkich służbach, szczególnie w transporcie medycznym, policji i w innych służbach mundurowych. Wypełniają oni z poświęceniem swoje obowiązki, aby zapewnić codzienne funkcjonowanie całego kraju i bezpieczeństwo wszystkich. Wdzięczność należy się tym, którzy jako kierowcy pracują w zaopatrzeniu i wszystkim tym, którzy z własnej inicjatywy inspirowani duchem miłosierdzia dostarczają pomoc naszym czcigodnym Seniorom, najsłabszym i potrzebującym, chorym i samotnym, pozostającym w izolacji i w kwarantannie. Bogu niech będą dzięki za ofiarną służbę i pomoc niesioną przez tych wszystkich kierowców. W ten sposób wypełnienie przykazania miłości staje się pięknym i szlachetnym aktem miłosierdzia, pochodzącego z bezinteresownego i wrażliwego na ludzką niedolę serca. 
Miłość w praktyce
Tegorocznej Niedzieli Modlitw za Kierowców towarzyszą słowa: „Z miłością na wszystkich drogach”. Św. Jan Apostoł w swoim Pierwszym Liście zwraca uwagę wierzącym w Chrystusa, że: „miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań” (1 J 5, 3). Oznacza to, że miłość nie jest jedynie jakimś stanem emocjonalnym, ale dotyczy Bożych nakazów - przykazań. Przykazania zaś rodzą powinności i obowiązki, które winniśmy wypełniać w różnych dziedzinach naszego życia. Odnosi się to również do kierowców i wszystkich korzystających z dróg, którzy powinni jak najbardziej unikać wszelkich przejawów egoizmu  i nieodpowiedzialności, poprzez które można narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie swoje i bliźnich. Troska o bezpieczeństwo na drogach staje się w ten sposób wyrazem miłości względem Boga  i bliźniego. 
Zawsze bądź czujny na drodze
W tym roku jej obchody tej Niedzieli wypadają w trudnym i bolesnym czasie epidemii koronawirusa, który spowodował, że sprawa bezpieczeństwa na drogach w zrozumiały sposób zeszła na dalszy plan. Dla wielu sytuacja mniejszego natężenia ruchu z racji ograniczeń w czasie epidemii - może powodować pewne uśpienie czujności i stanowić pokusę do łamania przepisów ruchu drogowego. Skutkiem tego jest fakt, że codziennie w Polsce w czasie epidemii zdarza się kilkadziesiąt wypadków, w których ludzie tracą życie i wielu odnosi rany. Wypadki na drogach w czasie epidemii, są dodatkowym obciążeniem dla i tak przeciążonych służb dbających o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 
Pytaj siebie
W Niedzielę Modlitw za Kierowców powinniśmy z odwagą zapytać samych siebie w rachunku sumienia kierowcy i użytkownika drogi: - Czy nie jestem egoistą na drodze? - Czy okazuję szacunek i życzliwość wobec innych na drodze? - Czy jako kierujący pojazdem szanuję pieszych? - Czy poprzez nadmierną prędkość i łamanie przepisów drogowych nie narażam siebie i innych na niebezpieczeństwo? - Czy staram się pomagać będącym w potrzebie i służyć swoim pojazdem?
Wobec kierowców wspierających misjonarzy w akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr
W Niedzielę Modlitw za Kierowców MIVA Polska (Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu) wraz z misjonarzami nie tylko poleca Panu Bogu przez wstawiennictwo Niebiańskiego Wspomożyciela  Kierowców - św. Krzysztofa - sprawę bezpieczeństwa na drodze, ale też dziękuje wszystkim kierowcom za ich pomoc ofiarowaną na środki transportu dla misjonarzy. Z pomocą tych pojazdów misjonarze i misjonarki mogą pełnić swoją misję głoszenia Ewangelii i niesienia miłosierdzia w najdalszych zakątkach świata.  
Nasi Misjonarze i Misjonarki w obecnym czasie globalnej pandemii pozostali ze swoimi wiernymi, nikt nie wrócił do kraju i pomimo wielu ograniczeń niosą pomoc i nadzieję potrzebującym. Od początku działalności MIVA Polska jest praktyką, że misjonarze w duchu wdzięczności za otrzymaną pomoc, modlą się za wszystkich Kierowców i Dobroczyńców w każdą 1-szą sobotę miesiąca, wypraszając bezpieczne podróże dla wszystkich i inne potrzebne łaski dla Dobroczyńców. 
MIVA Polska informuje że:
w ub. roku 2019 zrealizowała 91 projektów w 34 krajach. Zostało zakupionych: 58 samochodów osobowych  i terenowych, 3 busy, 1 ambulans, ponad 30 motocykli i motorowerów, 155 rowerów dla katechistów; 1 quad i 2 tuctuc (motocykle trójkołowe), 1 łódź motorowa, 2 silniki do łodzi; 42 wózki inwalidzkie. MIVA Polska przekazała na te wszystkie pojazdy sumę 758 350 Euro. (więcej zob. na www.miva.pl )
Dekalog Kierowcy - MIVA Polska: Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj: 1. Nie będziesz egoistą na drodze. 2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi. 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować. 4. Szanuj pieszych. 5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy. 6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny. 7. Nie bądź brawurowy w prędkości. 8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 9. Pomagaj potrzebującym na drodze. 10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.
Ks. Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców - tel. 608 005 777  www.duszpasterstwokierowcow.pl   Ks. Jerzy Kraśnicki - zastępca, dyrektor MIVA Polska     - tel. 602 481 167 www.miva.pl 

Zawierzenie Kierowców:
Boże nasz Ojcze! Zawierzamy wszystkich kierowców, aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali. Prosimy za tych, co służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach: służby medyczne, policjantów, strażaków i drogowców. Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć. Przyjmij, Panie nasz Boże przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, nasze zawierzenie i modlitwę, pomóż nam być świadkami Twojej Miłości na każdej drodze naszego życia. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.