Michalici

Niedziela Bożego Miłosierdzia

15-04-2023

facebook twitter
Przyjdź i zawierz siebie i swoich bliskich Bożemu Miłosierdziu

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi !

Zapraszamy do naszego Sanktuarium na godz. 15.00 na uroczyste nabożeństwo Eucharystyczne ku czci Miłosierdzia Bożego, a po nim na Mszę świętą.                                                                                                                

Słów kilka o Bożym Miłosierdziu.

 Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wpisał je do kalendarza liturgicznego Ojciec Święty Jan Paweł II. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Św. Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Tak więc ranga tego święta polega także na tym, że nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają i chcą zmienić swoje życie na lepsze mogą otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali. „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”. Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św. „Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia”.