Michalici

Misje Święte 20 - 27 listopada 2022

07-11-2022

facebook twitter
Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi !

W dniach 20 – 27 listopada br. będziemy przeżywać w naszej wspólnocie parafialnej Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne. W związku z tym pragniemy gorąco Was zaprosić do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Misje to czas zatrzymania się, zadumy i refleksji nad miejscem Boga w życiu i zbawieniem swej duszy. To nowa, kolejna, a może już ostatnia szansa jaką nam daje Bóg. To czas spotkania z Chrystusem, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. To czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, to  czas powrotu do Niego, przemiany swojego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Codzienne zabieganie wokół wielu spraw nie zawsze sprzyja mądremu widzeniu własnego życia, świata i dostrzeganiu tego, co najważniejsze. Misje pomagają Ci spojrzeć z pomocą Pana Boga na swoje życie i rodzinne – tak jak patrzy Bóg z wielką troską i życzliwością na każdego z nas. 

Droga Siostro! Drogi Bracie!

Przyjmij prosimy serdecznie to zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Licząc na Twoją dobrą wolę i zrozumienie ufamy, że spotkamy się w naszej świątyni w czasie Misji z Tobą i Twoją rodziną.

Polecamy całą naszą Wspólnotę Parafialną i wszystkich Pielgrzymów dobremu Bogu przez  wstawiennictwo Matki Bożej  i świętego Michała Archanioła. Jednocześnie dziękujemy za dar modlitwy w intencji Misji Świętych.

 

Ks. Proboszcz Antoni Tyniec wraz z duszpasterzami

Ojciec Misjonarz Jacek Świątek