Michalici

Lipcowa Fatima

05-07-2020

facebook twitter
Lipcowe nabożeństwo fatimskie w Górkach tym razem przy ołtarzu fatimskim

Czwartego lipca, w pierwszą sobotę miesiąca, po raz trzeci w tym roku, wierni czuwali przy Maryi Fatimskiej w Górkach. Tym razem więcej zgromadziło się, aniżeli w poprzednim miesiącu. Czuwanie odbywało się przy ołtarzu fatimskim, przy którym przez ponad trzydzieści lat gromadzili się na czuwaniu wierni Pani Fatimskiej. Tylko poprzednie dwa miesiące nie pozwoliły na swobodne gromadzenie się w większych wspólnotach. Nie było pielgrzymów przybyłych autokarami, jak to bywało w poprzednich latach, lecz czciciele Matki Bożej przyjechali własnymi samochodami, w mniejszych grupach.

Czuwanie fatimskie rozpoczęło się jak zwykle rozważaniem Drogi Krzyżowej o godzinie 19.00, ale już po stacjach umieszczonych w lesie. Czuwanie fatimskie ukierunkowane jest w swych założeniach na wynagradzaniu Bogu za zło, które ma miejsce w świecie, popełnianie grzechy przez ludzi, społeczności i narody. Najowocniejszym zadościuczynieniem jest ofiarowywanie zasług Syna Bożego. One zostały dokonane w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza przez Jego mękę i śmierć. Stąd rozważając misterium paschalne Jezusa, najbardziej czynimy zadość za zło popełniane przez człowieka. Nabożeństwa fatimskie mają wymiar paschalny, bo prowadzą do centrum wydarzeń paschalnych, którym jest Msza Święta.

Liturgii Mszy Świętej o godzinie 20.00 przewodniczył wicekanclerz Kurii Warszawsko – Praskiej ksiądz dr Maciej Miętek. Styl przewodniczenia i głoszenia Słowa Bożego przez ks. Macieja był odmienny od znanych stylów kaznodziejskich. Przekaz orędzia fatimskiego był bardzo bliski słuchacza, wręcz bezpośredni, jakbyśmy byli w dialgu z głoszącym Słowo Boże lub bezpośrednimi i jedynymi słuchaczami. Kaznodzieja rozpoczął Słowo Boże od tła historycznego z czasów objawień fatimskich w 1917 roku. Ten wątek ukazywał sytuację Portugalii i Europy podczas ukazywania się Maryi w Fatimie. Kapłan poruszył wiele wątków, w którym bardzo mocno było zaakcentowane życie człowieka i jego styl życia. Głoszący orędzie fatimskie dokonał wyraźnego przeciwstawienia współczensego stylu do stylu życia człowieka żyjącego w bliskości z Bogiem. Kaznodzieja wskazał na Maryję jako oddaną całkowicie sprawom i potrzebom człowieka jako pośreniczki pomiędzy człowiekiem a Bogiem.

Po Mszy Świętej został odmówiony różaniec przy ołtarzu fatimskim, gdzie poszczególne dziesiątki były prowadzone przez osoby wiernych. Na zakończenie czuwania fatimskiego odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej stacjami Drogi Krzyżowej i z powrotem do ołtarza fatimskiego, a potem odprowadzenie figury Matki Bożej Fatimskiej do Domu Rekolekcyjnego.

W niedzielę 5 lipca, Mszą św. o godz. 12.00 i procesją eucharystyczną nastąpiło zakończone lipcowego nabożeństwa fatimskiego. Dziękujemy mieszkańcom Rębkowa Parceli za przygotowanie Nabożeństwa, posprzątanie Drogi Krzyżowej, OSP Taluba - Feliksin za pilnowanie porządku na parkingach, ministrantom, dzieciom fatimskim, Panu Ryszardowi z Bemowa, panom noszącym Figurę MBF i baldachim, Różom Różańcowym, prowadzącym modlitwy i wszystkim za udział w nabożeństwie fatimskim.