Michalici

Koronka za Polskę

29-10-2020

facebook twitter
W piątek 30 października pomódl się Koronką do Bożego Miłosierdzia!

Michalici, czyli Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła zachęca w najbliższy piątek o godz. 15.00 do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Będzie to modlitwa w intencji pokoju w Polsce i naszych sercach.

 

- Módlmy się za nienarodzone dzieci, zwolenników aborcji i sprawców aktów wandalizmu  i profanacji. Powierzajmy także osoby wierzące i cały Kościół, byśmy "byli wolni od lęku, zastraszania, ale przede wszystkim od żądzy odwetu" (bł. ks. Jerzy Popiełuszko). Módlmy się, aby Miłosierdzie Boże dotknęło nas, a także osoby, które dokonały aborcji, lekarzy, wszystkich, którzy przyczynili się do pozbawienia życia nienarodzonych.

Gdziekolwiek będziesz w piątek 30 października o g. 15:00, spróbuj poświęcić kilka minut i pomódl się z nami. "Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata" - niech wybrzmią te słowa w duchowej łączności. Nie pozostawajmy obojętni wobec nienawiści, zła, profanacji i braku poszanowania życia. Otoczmy Polskę parasolem miłości.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj - List do Rzymian (Rz 12, 21).

K. Zaremba [ja]