Michalici

Komunikaty Bpa Siedleckiego

30-04-2020

facebook twitter
Komunikat dotyczący nabożeństw majowych, obchodów 3 Maja i przygotowaniu do małżeństwa

Wydział Duszpasterstwa Siedleckiej Kurii zachęca do włączenia oo tradycyjnych „nabożeństw majowych” dziesiątki różańca oraz jednej z dwóch modlitw przekazanych przez Papieża Franciszka. Ponadto w wydanym 30 kwietnia Komunikacie Wydział informuje, że uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski tradycyjnie obchodzona 3 maja, ze względu na przypadającą tego dnia niedzielę wielkanocną, zostaje przesunięta na sobotę 2 maja. W niedzielę 3 maja należy główną Mszę św. odprawić w intencji Ojczyzny. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda nie udzielił też dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja.

  1. W nawiązaniu do Listu Ojca Świętego do wszystkich wiernych na maj 2020 r. i przedstawionych w nim propozycji modlitewnych związanych z kultem maryjnym, proszę by do tradycyjnych „nabożeństw majowych” celebrowanych w kościołach, kaplicach czy gronie rodzinnym włączyć jeden dziesiątek różańca oraz jedną z dwóch modlitw przekazanych przez Papieża, którą w łączności z nim można odmawiać na zakończenie modlitwy różańcowej (tekst znajduje się w załączniku nr 1).
  2. Przypominam również, że Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski tradycyjnie obchodzona 3 maja, ze względu na przypadającą tego dnia niedzielę wielkanocną, zostaje przesunięta na sobotę 2 maja. W niedzielę 3 maja należy główną Mszę św. odprawić w intencji Ojczyzny. Po zakończonej zaś tej Eucharystii odmówić wraz z wiernymi „Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski”, który tego samego dnia na Jasnej Górze Biskupi polscy odmówią w intencji naszej Ojczyzny (tekst znajduje się w załączniku nr 2).
  3. W odpowiedzi na Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski proszę, by sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć się w wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz.
  4. Mając na uwadze liczne pytania kierowane do Kurii Siedleckiej informuję, iż w pierwszym dniu maja – który przypada w piątek – kierując się zachętą Rady Stałej KEP Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda nie udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na terenie naszej Diecezji. Z wyrazami szacunku, in Christo ks. Jerzy Duda Wydział Duszpasterstwa Kurii Siedleckiej

Siedlce, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Z wyrazami szacunku, in Christo
ks. Jerzy Duda
Wydział Duszpasterstwa Kurii Siedleckiej

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej o przygotowaniu do małżeństwa w czasie pandemii

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

  1. Przypominamy, że w diecezji siedleckiej istnieją dwie formy przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa: zwyczajna i nadzwyczajna. Zwyczajną formą jest uczestnictwo w 10 katechezach głoszonych w parafiach, dekanacie lub w ośrodkach akademickich. Nadzwyczajna forma przygotowania adresowana jest do tych, którzy nie są w stanie uczestniczyć w systematycznej katechezie. Zakłada ona udział w 2 weekendach w formie rekolekcji przeżyciowych (n. 833 II Synodu Diecezji Siedleckiej).
  2. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zaleca się, aby przede wszystkim, w parafii zawarcia sakramentu małżeństwa, księża proboszczowie zorganizowali takie przygotowanie dla swoich nupturientów, którzy nie mają nauk przedmałżeńskich.
  3. Dopuszczalne jest również, aby w ramach dekanatu zorganizować nauki dla narzeczonych planujących ślub w najbliższym czasie, ale tylko dla osób z terenu dekanatu. Należy spisać dane uczestników (miejsce zamieszkania, tel.) oraz zachować wszelkie środki ostrożności i obowiązujące przepisy sanitarne (noszenie maseczki, przestrzeganie odpowiedniej liczby osób w danym miejscu, zachowanie dystansu między osobami).
  4. Proszę o nieskracanie ilości katechez. Dopuszczalne jest jednak połączenie dwóch tematów podczas jednego spotkania, zachowując rozsądne ramy czasowe (nie mniej jak 90 minut) pozwalające na przekazanie ważnej treści. Synod Diecezjalny zaleca również, by wszyscy narzeczeni uczestniczyli w dniu skupienia. Taki dzień można przygotować w parafii lub w dekanacie. Jego program winien zawierać: katechezę nt. liturgii sakramentu małżeństwa, przygotowanie do spowiedzi i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, świadectwo życia małżeńskiego, np. pary małżeńskiej z Domowego Kościoła oraz celebrację Eucharystii.
  5. Istnieje możliwość skorzystania - w obecnej sytuacji w mniejszym gronie - z przygotowania do małżeństwa w Domach Rekolekcyjnych naszej diecezji: w Siedlanowie i Nowym Opolu. Informacje o tych spotkaniach znajdują się na stronie drsiedlce.pl, lub siedlanow.pl.
  6. Zaświadczenia o przygotowaniu do ślubu z innych diecezji, również odbytych drogą np. on-line, mogą być honorowane, jeśli prowadzący mają aprobatę Wydziału Duszpasterstwa Rodzin konkretnej diecezji. W sprawach wątpliwych proszę o kontakt pod nr tel. 501-606-888. Takiej aprobaty nie mają nauki prowadzone przez platformę internetową www. nauki pl. O wszelkich inicjatywach związanych z przygotowaniem do małżeństwa w ramach dekanatu winni wiedzieć Dekanalni Duszpasterze Rodzin. Przypominam, że do wykorzystania duszpasterskiego, zarówno dla prowadzących jak i dla narzeczonych, są „Katechezy dla narzeczonych” opracowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin, a dostępne w księgarni diecezjalnej w Siedlcach.

PORADNIA RODZINNA

Spotkania w Dekanalnych Poradniach Życia Rodzinnego mają charakter formacyjny i stanowią ważną część przygotowania do ślubu. W ostatnich tygodniach poradnie w naszej diecezji były zamknięte. Obecnie są już częściowo otwarte. Narzeczeni więc winni skontaktować się z dekanalną doradczynią życia rodzinnego, by ustalić sposób odbycia spotkań: czy bezpośrednio, czy drogą on-line. W sprawach wątpliwych proszę o kontakt z diecezjalną doradczynią życia rodzinnego P. Anną Stephan (nr tel. 500- 145-937)

Z wyrazami szacunku

Ks. dr Jacek Sereda

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Siedlce, dnia 28 kwietnia 2020 r.