Michalici

Jasna Góra / Górki

02-05-2024

facebook twitter
Jasna Góra to pierwsze i najważniejsze sanktuarium w Polsce. 3 maja jesteśmy (przynajmniej myślami, sercem) u stóp naszej Królowej. 4 maja przychodzimy, przyjeżdżamy do naszego - lokalnego sanktuarium.

„Z dawna Polski Tyś Królowa Maryjo!”. "Wam jednym zachciała być Królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zasz­czyty i szczęście niewymowne - obyście tylko zrozumieli sami… (Słowa nuncjusza ap. w Polsce, późniejszego pap. Innocentego XII).

1.04.1656 r. w katedrze lwowskiej w obecności różnych stanów wypowiedział król ważne słowa: „Wielka Boga-Człowieka Najświętsza Dziewico! Ja, Jan Kazimierz… ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dziś obieram…” A nuncjusz apostolski Piotr Vidoni po raz pierwszy modlił się do Maryi słowami: „Królowo Polski, módl się za nami”. I tak jest aż do dnia dzisiejszego.

 

  • Od dziesięcioleci śpiewamy codziennie (w łączności z Jasną Górą) apel: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Potwierdzamy tym samym uznanie Maryi za królową Polski i Polaków, a także obowiązek przejęcia dziedzictwa wieków, ubogacenia otrzymanej spuścizny i przekazania jej następnemu pokoleniu. Doświadczenie wieków przypomina nam, że trzeba przy Maryi trwać. Ilekroć król i naród był przy Maryi, pamiętał, czuwał, dobrze się działo. Kiedy górę brała prywata, pijaństwo, lenistwo i rozpasanie, przybliżała się nieuchronne niewola. „(…) Brzmią dokoła hulaszcze pieśni,// A naród pije i pije.// I zatopiono wolność i wiarę// W dzikiej rozpuście szkaradnie, (…)”(Bełz). Gdy brakło państwa, Królowa z Jasnej Góry krzepiła serca,  uczyła patriotyzmu, dodawała sił w obronie wiary i polskości, prowadziła do zwycięstwa. Umierający w mrocznych czasach komunizmu Prymas Hlond wypowiedział słowa: „zwycięstwo jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi”. Natchniony tą myślą Prymas Tysiąclecia (kard. Stefan Wyszyński) zadecydował „wszystko postawić na Maryję”.

Ludzie pióra, twórcy kultury wychwalali Maryję hymnami. Przeżywaną miłość do Matki i Królowej przelewali na papier. Najstarszy polski utwór „Bogarodzica”, brzmi jak „mamo” wypowiadane przez niemowlę. To niejako pierwsze słowo narodu skierowane do swojej Matki. „Bogarodzico Dziewico, słuchaj nas Matko Boża – to ojców naszych śpiew”.

  • „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” Mamy być wierni bogatemu dziedzictwu i ubogacać go wiarą, chrześcijańskimi obyczajami, pracą, szerzeniem cywilizacji życia i miłości, szacunkiem do drugiego człowieka, poszanowaniem przeszłości, kulturą języka, zdrowym patriotyzmem i radością z tego, kim jesteśmy. Nie zaniedbujmy wzmacniania wrażliwości sumienia. Nie zamazujmy różnicy miedzy złem a dobrem. Żyjmy tak, by słońce nie zasłaniało swych oczu nad nami – wg. wyrażenia c. Norwida.
  • „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”  - to także zadanie na przyszłość. Wszystko kim jesteśmy i co posiadamy przekazujmy młodemu pokoleniu. Nie zamykajmy się w sobie i tylko dla siebie. Powiedział ktoś: „tam u stóp Najświętszej Panny płonie kaganiec wiary i miłości ojczyzny”. Gdy ten kaganiec będzie płonął w naszych sercach, wówczas jego płomień możemy przekazać następnym pokoleniom. Przekazujmy młodym umiejętność zawierzania wszystkich spraw Maryi. Wielkich i małych, osobistych i rodzinnych, społecznych i narodowych.

Trzeba Jej zaufać, wziąć ją do siebie - jak to uczynił św. Jan pod krzyżem, jak to uczynili nasi praojcowie i uznać za swoja Matkę i Królową. Pod Jej opieką naród nie zginie, a człowiek zachowa swoje życie na życie wieczne. „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,// Nigdy ci mego nie odjęła lica,// Ja – po dawnemu – moc twoja i siła!// Bogurodzica!...”(Konopnicka).

Miłość do Matki Bożej gromadzi nas na uroczystościach ku Jej czci, ale także na czuwaniach fatimskich. Uczestnicząc w nabożeństwach fatimskich czuwamy z Maryją i przy Maryi. Możemy ten sam apel jasnogórski skierować tutaj do Matki Bożej Fatimskiej: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Przybywajmy z radością do  sanktuarium na CZUWANIA fatimskie („Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”). Gorąco zapraszamy!

Dla przypomnienia.

W poszczególnych miesiącach modlą się (czuwają) z nami:

  1. W maju - Strażacy Powiatu Garwolińskiego.
  2. W czerwcu - Pszczelarze Powiatu Garwolińskiego.
  3. W lipcu - Wojownicy Maryi Powiatu Garwolińskiego i okolic.
  4. W sierpniu - Anonimowi Alkoholicy Powiatu Garwolińskiego.
  5. We wrześniu - Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Garwolińskiego.
  6. W październiku - Leśnicy i myśliwi Powiatu Garwolińskiego.