Michalici

Fatima prawie normalnie

07-06-2020

facebook twitter
Wielu zapragnęło we wspólnocie przez Maryję, Matkę Fatimską, uwielbiać Boga

Oczekiwany biskup pomocniczy diecezji Warszwsko - Praskiej Marek Solarczyk, nie przybył na przewodniczenie drugiego w tym roku nabożeństwa fatimskiego w Górkach. Przewodniczył i prowadził całe spotkanie z Panią Fatimską kapłan ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła Sylwester Szwajca. Ksiądz Sylwester pracował w Górkach jeden rok jako wikariusz w latach od 30 listopada 1996 do 25 sierpnia1997 roku. Obecnie znajduje się na placówce blisko naszej stolicy w Markach i pracuje jako wikariusz prowadząc duszpasterswo i katechizując dzieci i młodzież.

Przygotowanie do przeżywania nabożeństwa fatimskiego czynili już w  piątek i sobotę mieszkańcy Izdebnika. Dekorację ołtarza i przyozdobienie figury Matki Bożej Fatimskiej zdjętej z bocznego ołtarza fatimskiego zajęła się pani Jadwiga Parol, stała dekoratorka naszego sanktuarium. Strona liturgiczna była udziałem Stowarzyszenia Przczelarzy, którzy usytuowali do poświęcenia dużą figurę świętego Ambrożego, patrona przczelarzy. Legenda mówi o tym, że do pokoju wpadł rój pszczół. Mały Grzegorz jako niemowlę w kołysce poruszyło się niespokojnie. Tymczasem pszczoły szczelnie obsiadły jego usta. Przerażona matka chciała przegnać owady, ale ojciec uspokoił ją: poczekaj, aż same odlecą. Pszczoły poderwały się do lotu, nie czyniąc dziecku krzywdy. To niemowlę będzie kimś wielkim, zawołał ojciec. Może zostanie wielkim mówcą? Tak o dzieciństwie świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy opowiada legenda. Został wielkim mówcą. Słuchający go z zapartym tchem ludzie opowiadali, że słowo Boże w jego ustach było jak miód.

Nabożeństwo fatimskie po raz drugi odbywało się wewnętrz kościoła. Wielu wiernych uczestniczyło w czuwaniu na zewnątrz świątyni, gdyż ciepła aura i dobre nagłośnienie umożliwiały swobodne łączenie się w modlitwie ze wszystkimi uczestnikami tej liturgii. A przecież po trzech miesiącach rozłąki ze świątynią, wierni żyjący Słowem Bożym i sakramentami, tym bardziej są spragnieni modlitwy wspólnotowej. Zgromadziło się bardzo wielu już uczestników tego nabożeństwa, prawie jak to bywało w przeszłości. 

Celebrans spokojnym tonem, po odczytanej ewangelii z Kany Galilejskiej, wskazywał na Maryję jako uczestniczkę naszych codziennych trosk, trudów, zadań, obowiązków i przeżyć. Dało się wyczuć, że celebrans wskazywał na Maryję jako towarzyszkę, Matkę i opiekunkę każdego człowieka, jak to się zaczęło w Kanie Galilejskiej. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przeżywali rozważanie tajemnic różańcowych, odmawiając i śpiewając poszczególne tajemnice. Jak możemy zauważyć na zdjęciach poniżej, wierni znajdujący się wewnątrz świątyni prowadzili "Zdrowaś Maryjo...". Uwieńczeniem tego spotkania było wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpiewanie Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego i końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Całość była transmitowana przez łącza internetowe, które przygotował Michał Guba.

Następne spotkanie z Panią Fatimską w Górkach odbędzie się już na zewnątrz kościoła, przy ołtarzu fatimskim. Wczoraj biskup siedlecki Kazimierz Gurda wydał dekret, w którym mowa jest między innymi: "W świetle powyższego rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) nie obowiązuje limit 150 osób, ale uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem osób sprawujących kult religijny.