Michalici

"Fatima" miodowa

06-06-2024

facebook twitter
Liturgię przygotowali miłośnicy pszczół (miodu?). Przedstawiciele Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Garwolińskiego przybyli ze swoim sztandarem.

Jak widać na zdjęciach, przedstawicieli pszczelarzy i pielgrzymów kochających Maryję w naszym sanktuarium, nie zniechęciły niesprzyjające okoliczności. Pomimo deszczu (przed rozpoczęciem czuwania fatimskiego) stawili się w sanktuarium, wierni wezwaniu Maryi do czuwania, pokuty i modlitwy. Na nich można zawsze liczyć, niezależnie od deszczu,  upału czy uciążliwych komarów. Te utrudnienia przyjmują jako formę pokuty.

Zapewne pamiętamy, że orędzie fatimskie zawiera w sobie kilka elementów.

Wezwanie Maryi w Fatimie do: uwielbienia Boga, do zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu, do nawrócenia i pokuty (wynagradzania) za grzechy, do odmawiania różańca i łączenia się z Jezusem w Komunii świętej. 

  1.  Anioł w swoim pierwszym pojawieniu się zaprasza dzieci (nas) do uwielbienia Boga. „Boże mój, wierzę, uwielbiam, mam nadzieję i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie za tych, którzy nie wierzą, nie czczą, nie mają nadziei i nie kochają Cię”. „Święta Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam głęboko i ofiaruję Ci Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich Tabernakulach świata, jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwo i obojętność, którymi On sam jest obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników”. 
  2. W czerwcowym objawieniu Pani przedstawia swoje Niepokalane Serce jako „schronienie i drogę, która [...] doprowadzi do Boga”.
  3. Wezwanie do nawrócenia zajmuje centralne miejsce w orędziu fatimskim i przywołuje dramat odkupienia.
  4. W sercu orędzia fatimskiego znajduje się eucharystyczne bicie serca. 
  5. Pani Różańcowa niestrudzenie prosi małych pastuszków, aby „codziennie odmawiali różaniec”.

Kustosz sanktuarium dziękując wszystkim za obecność i "czuwanie", zaprosił już na czuwanie lipcowe (6 lipca). Zaprosił wszystkich! Także tych niezdecydowanych czy też oczekujących optymalnych warunków na pielgrzymowanie. 

Zapraszamy! Czekamy! Do zobaczenia w sanktuarium! Nade wszystko, zaprasza i oczekuje Maryja.