Michalici

Dzień Patrona w Szkole

05-02-2020

facebook twitter
Szkoła Podstawowe w Rudzie Talubskiej świętuje Patrona swej szkoły, księdza Bronisława Markiewicza

4 lutego w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Patrona, który w tym roku miał nieco inny charakter. Tydzień wcześniej, katecheci ks. Jakub i ks. Janusz, w klasach, na lekcjach religii, przybliżali postać Błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, wielkiego wychowawcy, opiekuna dzieci i młodzieży opuszczonej i osieroconej. Następnie wiedza uczniów została sprawdzona poprzez konkursy. W klasach 0 - 3 dzieci miały do wykonania prace plastyczne z narysowaniem postaci Patrona. Natomiast klasy 4 - 8 wzięły udział w konkursie wiedzy o Błogosławionym w formie krzyżówki i quizu.

W końcu nadszedł dzień, w którym spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, by wspólnie świętować. Pani dyrektor Katarzyna Lis na początku przypomniała wszystkim, że ksiądz Markiewicz bardzo kochał dzieci i młodzież, poświęcając im całe swoje życie. Ważną informacją było również przywołanie przez Panią dyrektor ważnej daty z historii szkoły, że mianowicie 8 czerwca 2006 roku nadano naszej szkole imię ks. Bronisława Markiewicza.

Następnie została wyświetlona prezentacja ze zdjęciami, na której znalazły się najważniejsze wydarzenia z życia Patrona, a dwoje uczniów z klasy 8 odczytało jego życiorys. Później wręczone zostały dyplomy za trzy najlepsze miejsca z konkursu plastycznego i konkursu wiedzy. Po chwili poszczególne klasy miały za zadanie ułożyć z rozsypanek wyrazowych najbardziej znane cytaty ks. Markiewicza. Na sam koniec odbyła się zabawa "walczące materace", która wzbudziła chyba najwięcej radości i uśmiechu szczególnie wśród najmłodszych. Tradycją stało się, że w dniu imienin ks. Bronisława otrzymujemy małe słodkości, tym razem były to batony "Grześki".

Ks. Jakub Kasprzycki