Michalici

Dekret Biskupa Siedleckiego

23-12-2020

facebook twitter
Dekret Biskupa Kazimierza Gurdy dotyczący ślubów w 2021 roku

D E K R E T

Ze względu na zakaz organizowania przyjęć weselnych z powodu trwającej epidemii koronawirusa i koniecznością przełożenia planowanych terminów zawarcia sakramentalnego małżeństwa na czas późniejszy, kierując się racjami duszpasterskimi i dobrem nupturientów i ich rodzin, niniejszym, jako Biskup Siedlecki wskazuję:

  1. Zgodnie ze statutem 472 II Synodu Diecezji Siedleckiej, przypominam, że wszystkie piątki w roku mają szczególny charakter, dlatego organizowanie przyjęć weselnych byłoby sprzeczne z panującym i ugruntowanym na terenie Diecezji Siedleckiej zwyczajem. Jednakże wobec nadzwyczajnych racji,
    o których mowa wyżej, oraz po wyczerpaniu przez nupturientów możliwości ustalenia daty ślubu i wesela na inny dzień tygodnia niż piątek, wyjątkowo udzielam zgody, aby nupturienci, którzy w parafiach na terenie naszej diecezji zgłosili zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa w miesiącach: listopadzie i grudniu 2020 r. oraz w styczniu i lutym 2021 r., mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo i zorganizować przyjęcie weselne w piątek, wyłączając z tego okres Adwentu i Wielkiego Postu.
  2. Możliwość skorzystania z powyższego zezwolenia kończy się z upływem grudnia 2021 r.
  3. Z niniejszym zezwoleniem łączę dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek (kan. 87 KPK) pod warunkiem podjęcia przez wiernych innej formy pokuty, zwłaszcza uczynków miłości, miłosierdzia i pobożności (statut 546 II Synodu Diecezji Siedleckiej).
  4. Ponadto, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do jak najszybszego, pisemnego powiadomienia Kurii Diecezjalnej o poszczególnych przypadkach konieczności zmiany terminu zwarcia sakramentalnego małżeństwa – z podaniem osób, których to dotyczy oraz terminu dotychczasowego i planowanego.

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

Ks. Jan Babik 

     Kanclerz

 

L.dz. 1032/2020

Siedlce, dnia 23 grudnia 2020 r.