Michalici

Boże Narodzenie w Górkach

25-12-2020

facebook twitter
Jak świętujemy Pasterkę i Narodzenie Pańskie w 2020 roku?

Człowiek przed narodzeniem Syna Bożego nie przewidywał, że Syn Boga Ojca, prawdziwy Bóg będzie też człowiekiem. Dla współcześnie żyjących chrześcijan nie jest to już zaskoczeniem. Większym zaskoczeniem okazuje się epiedemia, która człowiekowi ogranicza jego pełną swobodę bycia i działania. Wierzymy, że Odwieczny, Nieogarniony, Stwórca człowieka, sam staje się maleńkim dzieckiem. Chrześcijanie na całym świecie oddają w tym czasie Synowi Bożemu hołd uwielbienia, że tak dalece utożsamił się z nami. 

W Górkach o północy, na pasterce składaliśmy również hołd uwielbienia Małemu, a zarazem Potężnemu, Dzieciątku i Odwiecznemu. Mszy Świętej przewodniczył, jak to się praktykuje w naszej Ojczyźnie, ksiądz proboszcz Antoni Tyniec. Na początku Mszy Świętej ksiądz proboszcz złożył Dzieciątko Jezus w żłóbku, znajdującym się przed ołtarzem w świątyni. Słowo Boże wygłoszone przez księdza proboszcza przypominało o relacjach międzyludzkich, wzajemnym traktowaniu. Liturgię ubogacał Chór "Nostra" z kolędami i pastorałkami, a po zakończeniu Pasterki, zespół "Nostra" dał koncert różnych kolęd dla chętnych i nie zmęczonych czuwaniem nocnym.

Narodzenie Pańskie we wszystkich kościołach od wielu wieków przybliża dekoracja bożonarodzeniowa. Od czasów świętego Franciszka z Asyżu w każdej świątyni znajdują się szopki, choinki i inne dekoracje przypominające narodzenie Jezusa Chrystusa w ludzkim ciele.

Podobnie jest w naszej świątyni. Tak jak było w ubiegłym roku, tak obecnie znajduje się ruchoma szopka, przyozdobiona choinkami, ofiarowanymi przez ludzi dobrej woli z naszej parafii. Zwyczajem lat poprzednich przy kościele znajduje się żywa szopka, również dzięki osobom, którzy przywożą zwierzęta do szopki i karmią je codziennie. Wśród zwierząt są kozy, kury, kaczki i mały konik. W kościele znajdują się także szopki wykonane przez dzieci, w ramach konkursu szopek bożonarodzeniowych.

Ci, którzy pozostali w domach rodzinnych była transmitowana Msza Święta w Boże Narodzenie o godznie 12.00. Od dwóch miesięcy transmitowana jest Msza Święta przez łącza internetowe z naszego kościoła w każdą niedzielę o godznie 12.00. Transmisje przygotowuje Michał Guba.