Michalici

Bł. Bronisław w sanktuarium

31-01-2024

facebook twitter
Niedziela 28.01.2024 roku w naszym sanktuarium była poświęcona bł. Bronisławowi: proboszczowi, organizatorowi zakładów wychowawczych (domów dziecka), wychowawcy i założycielowi Zgromadzeń michalickich.

Beatyfikacja ks. Bronisława Markiewicza miała miejsce w Warszawie na pl. Zwycięstwa dnia 16 czerwca 2005 roku. Z polecenia Ojca Świętego Benedykta XVI obrzędowi beatyfikacyjnemu  przewodniczył kard. Józef Glęp (delegat papieski). Obchód liturgiczny bł. Bronisława wyznaczono na dzień 30 stycznia. Ponieważ w bieżącym roku 30 stycznia był dniem powszednim (wtorek), dlatego w Sanktuarium w Górkach uroczystości ku czci bł. Bronisława obchodzono w niedzielę 28 stycznia. Głównej Mszy świętej przewodniczył generał michalitów, ks. Dariusz Wilk CSMA. On też wygłosił okolicznościowe kazanie. Uroczystości uświetnił chór Camerata z Wilgi.

Bł. Bronisław nazywał świętych gwiazdami przewodnimi. Pisał, że gdy brakuje świętych w narodzie robi się ciemno i ludzie błądzą. Przez akt beatyfikacji sam stał się „gwiazdą przewodnią”. Słowem pouczał, przykładem pociągał. Pozostanie zawsze dla nas wzorem powściągliwości (o niej także pisał i do niej wychowywał młodzież), pracowitości, wrażliwości na ludzkie problemy – na biedę materialną (organizacja zakładów sierocych) i moralną (walka z pijaństwem), wzorem miłości ojczyzny, a nade wszystko wzorem miłości Boga. Jezus w Najświętszym Sakramencie, Jezus ukrzyżowany był dla niego wszystkim. Wskazywał na dwa wymiary życia: ziemski i niebieski, powściągliwość i praca oraz któż jak Bóg. Bez powściągliwości i pracy, któż jak Bóg staje się fikcją, abstrakcją, marzeniem.

Warto szerzej zainteresować się osobą bł. Bronisława i powierzać się jego opiece.