Michalici

Bierzmowanie w Górkach

26-06-2020

facebook twitter
Moc siedmiu darów Ducha Świętego dla młodych na drogę życia

26 czerwca w ostatnim dniu roku szkolnego, podczas Mszy Świętej o godzinie 16.00, w góreckim Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, 53 młodych ludzi przyjęło z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy Sakrament Bierzmowania. Przygotowywanie do przyjęcia Darów Ducha Świętego rozpoczęli w święto patrona dzieci i młodzieży polskiej św. Stanisława Kostki 18 września 2018 r.

Młodzi przez te niespełna dwa lata uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach formacyjnych, nabożeństwach, celebracjach i katechezie szkolnej. Nad ich formacją i przygotowaniem czuwał ks. Jakub Kasprzycki.  

Czym jest Sakrament Bierzmowania?

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Nazwa pochodzi od „bierzma” – czyli belki podtrzymującej strop Kościoła. Nazywany jest także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ponieważ w Kościele katolickim przyjęcie tego sakramentu związane jest z przejściem od dzieciństwa do wieku młodzieńczego i otrzymaniem darów Ducha Świętego, dzięki którym wierzący jeszcze ściślej łączy się ze wspólnotą Kościoła.

Pismo Święte wymienia siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej. Podobnie jak Chrzest, także Bierzmowanie wyciska na duszy duchowy znak, niezatarty „charakter”, dlatego ten sakrament można przyjąć tylko jeden raz.

Moc Ducha świętego, która działa w sercu bierzmowanego, uzdalnia go i zobowiązuje do głoszenia i bronienia wiary, także do  świadczenia o niej w codziennym życiu.

W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty zstępuje jako moc Boża, która udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość siły do zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia przepełnionego wiarą w kochającego go Boga.