Michalici

Anioł Stróż

02-10-2020

facebook twitter
2 października święto Aniołów Stróżów. Kilka faktów o aniołach

Jak często myślisz o swoim Aniele Stróżu, przewodniku którego, każdy z nas otrzymał od Boga? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wielkie jest to błogosławieństwo? W dzieciństwie zapewne wielu z nas modliło się do Anioła Stróża, ale sytuacja zmieniła się, gdy staliśmy się dorośli. Bardzo często zapominamy o wielkości i mocy, które są w nich i mają wpływ na nasze życie.

Nowe stulecie dostarczyło nam wielu kontrowersji na temat aniołów. Dotyczą one między innymi sposobów komunikowania się z nimi oraz stopnia ich wpływu na nasze życie. To bardzo ważne, żeby wiedzieć co tradycja Kościoła katolickiego mówi o strzegących nas cherubinach.

Przedstawiamy kilka faktów, z którymi powinniście się zapoznać.

1. Oni naprawdę istnieją

Kościół katolicki nie zmyślił historii o aniołach stróżach, by pomóc małym dzieciom lepiej zasnąć w nocy. Ich egzystencja jest faktem. W Katechizmie Kościoła Katolickiego [328] czytamy: Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

W Biblii zostały przedstawione niezliczone przykłady aniołów. Służyły one równie prostym pasterzom, ale także samemu Jezusowi.

Kiedy kuszony, obudzisz w sobie swojego anioła. On będzie bardziej chętny ci pomóc niż ty sam sobie! Zignoruj diabła i nie lękaj się go; on się trzęsie i ucieka, kiedy wzywasz na pomoc swego Anioła stróża. (św. Jan Bosko)

2. Każdy z nas go posiada

Za plecami każdego wierzącego stoi anioł, jako obrońca i pasterz prowadzący go przez życie. (św. Bazyli)

Aniołowie stróże nie są obiektem do dzielenia. To wartościowe części naszej duchowości, którymi Bóg obdarzył wszystkich ludzi. Każdy człowiek posiada swojego własnego obrońcę.

Dusza ludzka jest niezmiernie ceniona, ponieważ każda jednostka od początku swego istnienia ma przypisanego sobie Anioła, strzegącego go od niebezpieczeństwa. (św. Hieronim)

3. Zaprowadzą nas do nieba (jeśli im pozwolimy)

Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do posługi, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? (List do Hebrajczyków 1,14).

Nasi aniołowie stróże bronią nas od zła, towarzyszą nam w modlitwie, naprowadzają nas na dobrą ścieżkę i reprezentują samego Boga. Są oni w stanie wpływać na nasze zmysły i wyobrażenia, ale nie na naszą wolę. Nie mogą dokonywać za nas wyboru, ale w każdy możliwy sposób zachęcają, by wybierać to, co prawdziwe, dobre i piękne.

4. Nigdy nas nie opuszczają

Drodzy przyjaciele, Pan jest zawsze obecny w historii ludzkości i działa w niej. Podąża za nami w obecności swoich aniołów, których dzisiaj Kościół czci jako Stróży. Innymi słowy, są to ci, którzy służą jako Boża opieka dla każdego człowieka… Od początku życia ludzkiego, aż do jego końca otaczają nas stałą troską. (Benedykt XVI)

Nie ma powodów do rozpaczy albo do bycia samotnym, bo to właśnie anioły są nieustannie przy nas obecne, by służyć naszym duszom. Nawet śmierć nie jest w stanie rozerwać tak silnego połączenia. Obrońcy stojący stale u naszego boku tu na ziemi, pozostaną przy nas także w niebie.

5. Twój Anioł stróż to nie twój pradziadek

W przeciwieństwie do popularnego przekonania, które mamy w zwyczaju mówić, by pocieszyć, tych którzy stracili ukochanych, aniołowie nie są zmarłymi. To stworzenia duchowe, inteligentne. Wykreowane zostały przez Boga dla Jego chwały i do wiecznej służby.

6. To nie są słodkie, przysadziste cherubinki, unoszące się na chmurach i grające na harfach - ale silne duchowo istoty stale walczące o twoją duszę

Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim… (KKK 331)

Aniołowie mają przewagę nad człowiekiem, ponieważ mimo tego, że nam służą, są oni stale obecni przy Bogu. Zostali oni obdarzani wieloma mocami i zdolnościami, których ludzie nie posiadają. Nie postrzegajmy swojego Anioła stróża jako postaci z kreskówki, bo wykonują oni znacznie poważniejsze zadania: chronią, prowadzą i walczą ze złem.

Możesz poprosić swojego stróża, by ten wstawiał się za ciebie - tak właśnie powinieneś zrobić! Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z pomocy, jaka jest nam dawana przez te uduchowione stworzenia. Pamiętaj, nasz Ojciec w Niebie chce zrobić wszystko, byśmy byli częścią w Jego Królestwie. Jednak musimy w tym celu użyć narzędzi, które On sam nam zsyła. Tylko wtedy otrzymamy pełnię łask potrzebnych do życia w Niebie. Pozwól na to, aby twój Anioł stróż poprowadził Cię do głębi Bożego Miłosierdzia, miłości i dobroci.

Jesteś zdumiony tym, że Anioł stróż wykonuje Ci oczywiste przysługi. Nie powinieneś się dziwić, to właśnie jest powód, dla którego Pan postawił go u twego Boku. (św. Josemaria Escriva de Balaguer).