Michalici

30 Lecie Kapłaństwa

30-05-2020

facebook twitter
Ksiądz proboszcz w Górkach Antoni Tyniec dziękuje za 30 lat kapłaństwa

Dzisiaj Rada Parafialna na Mszy świętej o godzinie 18.00 złożyła życzenia księdzu proboszczowi w trzydziestą rocznicę jego święceń kapłańskich. Natomiast zespół "Nostra" przez śpiew utworów o powołaniu, przypomniał wszystkim uczestnikom liturgii, a przede wszystkim samemu powołanemu o powołaniu kapłańskim i pasterskim.

To trzydzieści lat temu, 26 maja 1990 roku w Krakowie, ksiądz proboszcz Antoni Tyniec otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką po święceniach była parafia w Markach koło Warszawy. A potem Miejsce Piastowe, Pewel Mała koło Żywca, ponownie Miejsce Piastowe i Górki. Większość lat pracy kapłańskiej to Miejsce Piastowe. 

Kapłan to przede wszystkim świadek żyjącego wśród nas Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dwa filary stanowią o prawdziwości, wierności każdego kapłaństwa: przepowiadanie dzieła odkupienia przez Jezusa Chrystusa oraz sprawowanie wydarzeń zbawczych, czyli sprawowanie sakramentów przekazanych przez Chrystusa apostołom. Żeby kapłan mógł być dobrym nośnikiem łaski Bożej, powinien naśladować swego Mistrza. Wprawdzie Jezus jest niedościgłym wzorem, jednak pójście Jego śladami pomnaża najpierw dobro w samym powołanym, a potem staje się właściwym narzędziem w rękach Pana Żniwa. Każdy kapłan ma świadomość, że nigdy nie wypełni swego zadania w taki sposób, by równać się z dziełem swego Mistrza.

Wiemy, że nosimy skarb w naczyniach glinianych. Jesteśmy wezwani do wielkich zadań, a jesteśmy skażeni epidemią grzechu pierworodnego. W odwiecznym planie jednak Bóg zaplanował dzielenie się swymi darami z człowiekiem poprzez człowieka, tak samo słabego jak każdy inny człowiek, który również potrzebuje przebaczenia, miłosierdzia. I tylko w tym możemy podziwiać wielkość Boga, który nie obawia się, że Jego dary nie zostaną wykorzystane, a dzieło zbawienia nie przyniesie owoców. Jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus, a wszyscy kapłani uczestniczą w Jego Kapłaństwie jako jedynym Zbawicielu, Pośredniku, Umiłownym Ojca.