Michalici

Wielki Czwartek. Dzień Eucharystii

09-04-2020

facebook twitter
Dwa Sakramenty dla ludu bez ludu: Eucharystia i Kapłaństwo

Jezus ustanawiając Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, uczynił to w małym gronie, w obecności dwunastu Apostołów. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Eucharystię sprawowano w małych wspólnotach. Często powodem tego było prześladowanie chrześcijan. Stąd chrześcijanie gromadzili się nawet w katakumbach na sprawowaniu liturgii Eucharystii.

My chrześcijanie w obecnym czasie przypominamy nieco chrześcijan pierwszych wieków. Kapłani nie mogą sprawować Eucharystii dla wiernych, spragnionych zjednoczenia z żywym Chrystusem. Wprawdzie sprawują Mszę Świętą, ale dla przedstawicieli wiernych.

Dzisiaj w Wielki Czwartek pochylamy się nad dwoma Sakramentami: Eucharystią i Kapłaństwem. Nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa, ani Kapłaństwa bez Eucharystii. Kiedy kapłani stają przy ołtarzu, by sprawować Eucharystię, czynią to dla ludu. W Wielki Czwartek, w dzień ustanowienia dwóch sakramentów bardzo ważnych dla egzystencji ludzkiej i zbawienia człowieka, kapłani sprawowali Mszę Świętą bez ludu. To tak jakby Chrystus ustanowił Eucharystię, a nikt nie chciałby z Niej korzystać. A może dlatego, że niewielu już ceni Eucharystię w swoim życiu, Bóg przypomina w taki sposób o obecności Syna Bożego pod postaciami Eucharystycznymi.

W Górkach wyszło do ołtarza pięciu kapłanów, wszyscy posługujący w Sanktuarium. W kościele pusta przestrzeń. Liturgia dla wiernych bez wiernych. Czy może być większa pokuta dla kapłana, który sprawuje Eucharystię w Wielki Czwartek dla wiernych bez wiernych? Albo dla codziennie uczestniczącego wiernego, który nie może przyjść na Mszę Świętą, nawet w największe święta? Ofiara kapłanów jest zadośćuczynieniem za grzechy kapłanów, a wiernych za lekceważenie sakramentów w swoim życiu przez wierzących.

Bóg zapewne potrzebuje takich aktów pokuty w Wielkim Poście i Triduum Paschalnym, gdyż ludzkość zapatrzyła się w sobie i swoich osiągnięciach, a Boga wysłała na banicję. Bóg przypomina swoją obecność dla dobra ludzkości i zbawienia człowieka. Bez Boga człowiek nie może być spełniony. Bóg jest nadzieją człowieka.