Michalici

Transmisja Mszy Św.

06-03-2021

facebook twitter
W nowej zakładce transmisja Mszy Świętej z Górek od marca 2021 roku

Transmisja Mszy Świętej w nowej zakładce.

Po lewej stronie, na dole pt. "Transmisja Mszy Świętej".

  1. Przesuń myszką na zielony pasek u góry strony!
  2. Pojawi się po lewej stronie menu strony internetowej.
  3. Na samym dole znajduje się zakładka z nazwą "Transmisja Mszy Świętej".
  4. Otwórz zakładkę.
  5. W dolnej części znajduje się wejście na transmisję Mszy Świętej z Górek.

Transmisja jest przekazywana z bocznej kamery na główny ołtarz kościoła.