Michalici

Wspólnoty

Ministranci

Liturgiczna służba ołtarza w naszej parafii składa się z 30 ministrantów, w tym 10 lektorów i 8 kandydatów. Zbiórki dla ministrantów odbywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca. Dodatkowym spotkaniem, które służy spotkaniu i formacji jest cotygodniowa hala oraz pizza. Opiekę nad służbą liturgiczną sprawuje ks. Jakub Kasprzycki.

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Pomaga kapłanowi, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary eucharystycznej.

WRÓĆ