Michalici

Wspólnoty

Czciciele św. Michała Archanioła

Ruch został zainicjowany przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w 1970 roku w Miejscu Piastowym. Członkowie Apostolskiego Ruchu Czcicieli św. Michała Archanioła modlą się o królowanie Chrystusa wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Szerzą kult aniołów i zasady duchowości michalickiej, zawartej w hasłach „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i praca”. Popierają dzieła apostolskie Zgromadzenia św. Michała Archanioła, założonego pod koniec XIX wieku przez błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza (1842-1912). W Polsce jest około 11 tysięcy członków Wspólnoty Czcicieli Świętego Michała Archanioła.

Zadania Czcicieli Świętego Michała Archanioła:

  1. Rozsławianie czci Świętego Michała Archanioła, modlitwa o Królestwo Chrystusa i Maryi Niepokalanej w umysłach i sercach ludzkich.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia i zachęcanie innych do wierności Panu Bogu.
  3. Troska o ocalenie dzieci i młodzieży przed zgorszeniem i złem moralnym.
  4. Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca na Mszy św. wieczornej o godz. 17.45 (październik - marzec) lub o godz. 18.45 (kwiecień - wrzesień). Uczestniczą we Mszy Św. ku czci św. Michała Archanioła. Po Mszy św. odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o uwolnienie dla zniewolonych przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła. W czasie spotkania, w łączności ze św. Michałem Archaniołem i z wszystkimi Chórami Aniołów, modlą się w intencjach całego Kościoła. We wspólnocie jest prowadzona prenumerata dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Niektórzy czciciele Michała Archanioła uczestniczą raz w roku w rekolekcjach o tematyce anielskiej.

Dobra duchowe, w których uczestniczą Czciciele Świętego Michała Archanioła:

  1. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Msza Św. w intencjach Czcicieli Św. Michała Archanioła, zarówno żyjących jak i zmarłych.
  2. Udział we wspólnych modlitwach odmawianych w Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła.

O Św. Michale Archaniele

Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów. Archanioł Michał miał wtedy wystąpić z okrzykiem "Któż jak Bóg" i wypowiedzieć wojnę szatanom. Stojąc na czele wszystkich dobrych aniołów, obwieścił chwałę Boga i całkowitą wierność Bogu w walce przeciw Lucyferowi i zbuntowanym aniołom (por. Ap 12,7-9). Św. Michał Archanioł z radością przyjął wszechpotężnego Boga jako swego Stwórcę i Pana. 

W Starym Testamencie  Św. Michał Archanioł był orędownikiem i opiekunem Izraela a przez chrześcijan został uznany za patrona Kościoła.

​W Nowym Testamencie św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1).Najsłynniejsze w Europie sanktuarium ku czci tego Patrona znajduje się we Włoszech na Monte Sant' Angelo.

W Polsce pod imieniem św. Michała Archanioła wybudowano ponad 300 kościołów. Od tego imienia wzięło swoją nazwę aż 222 miejscowości w naszej Ojczyźnie. Od V wieku Kościół czcił św. Michała w dniu 29 września. W roku 1921 papież Benedykt XV zdecydował, że dzień ten stał się liturgicznym świętem upamiętniającym również dwóch pozostałych Archaniołów: Gabriela i Rafała. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz założył dwa Zgromadzenia Zakonne Św. Michała Archanioła: męskie - Michalici i żeńskie - Michalitki, którym zlecił wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza zaniedbanej. 

Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę do Św. Michała Archanioła, którą kapłani odmawiali z ludem po Mszy św. o opiekę nad Kościołem: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Szkaplerz św. Michała Archanioła

Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci Św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać: wolność i rozwój Kościoła Świętego, łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami, wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów, łaskę dobrej i świątobliwej śmierci (Ze Statutu Rodziny Szkaplerza św. Michała Archanioła).

Przyjmujący szkaplerz zobowiązują się do noszenia go (w formie płóciennej lub medalika) i codziennego odmawiania modlitwy, prostego egzorcyzmu napisanego przez papieża Leona XIII. Noszenie szkaplerza to niezwykle konkretna tarcza obronna rozpostarta przez św. Michała Archanioła.

Szkaplerz można przyjąć podczas peregrynacji figury św. Michała Archanioła. Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać każdy kapłan Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny kapłan delegowany przez Zgromadzenie. Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową.

WRÓĆ