Michalici

Wspólnoty

Róże różańcowe

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego, według przydzielonej tajemnicy. W ten spósób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc. Rozważając tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi. Przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski, smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona, radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna, jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw – mówił św. Jan Paweł II.

Historia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najpopularniejszą różańcową wspólnotą modlitewną jest Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone w roku 1826 przez Paulinę Jaricot w Lyonie. „Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątkę różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. Wówczas różaniec miał 15 tajemnic. Dziś jest ich 20, za sprawą św. Jana Pawła II, który rozpoczynając 25-ty rok swojego pontyfikatu, w liście apostolskim „Różaniec Dziewicy Maryi” wprowadził tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa. W Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Dziewicy Maryi) ogłosił Rok Różańca (okres od X 2002 do X 2003 r.) i wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające w nich lata publicznej działalności Pana Jezusa. W 2012 roku został opracowany Statut Żywego Różańca i zatwierdzony  podczas 358 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

Codzienność róż różańcowych

Członkowie róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej proszą o umocnienie wiary, nadziei i miłości, gdyż będąc w apostolstwie różańcowym, ciągle uczą się wierzyć w Boga i Bogu, ufać w Jego dzieło zbawienia, a przede wszystkim Go kochać. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji albo zapomnieniem przez co – jak im się wydaje – mogą zgrzeszyć. Tymczasem zaniedbanie modlitwy różańcowej, nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątek przez któregoś z członków róży, cała grupa wyprosi mniej łask. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest również wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Ceremoniał Żywego Różańca

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

 1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 2. Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
 3. Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
 5. Zmartwychwstania Pańskiego
 6. Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
 7. Święto Królowej Różańca świętego
 8.  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach liczy siedem Róż Żywego Różańca. W każdej miejscowości tworzącej parafię w Górkach, powstały Róże Różańcowe, które gorliwie modlą się za świat, Kościół, ojczyznę, parafię. Parafia w Górkach od jej powstania słynęła z nabożeństw fatimskich. A Matka Boża w Fatimie prosiła, żeby codziennie odmawiać różaniec. Jeśli nie możemy odmówić całego różańca, przynajmniej możemy jedną dziesiątkę.

W sanktuarium w Górkach, tworzycych zastęp modlących się codziennie na różańcu, są następujące Róże Różańcowe Żywego Różańca:

Ruda Talubska – Zelatorka Bożena Walenda

 1. Walenda Bożena
 2. Parzyszek Zofia
 3. Szaniawska Danuta
 4. Kisiel Małgarzata
 5. Kędziorek Hanna
 6. Piórkowska Alicja
 7. Kocyk Janina
 8. Boratyńska Helena
 9. Matysiak Kazimiera
 10. Kędziorek Jolanta
 11. Kościesza Celina
 12. Bieńko Ewa
 13. Zięcina Longina
 14. Mikulska Mirosława
 15. Jaskulska Barbara
 16. Janaszek Kazimiera
 17. Witczak Kazimiera
 18. Kowalska Celina
 19. Lewińska Anna
 20. Kępka Marta

Ruda Talubska – Zelatorka Maria Cichecka

 1. Niuk Anna
 2. Niuk Jadwiga
 3. Cyrta Natalia
 4. Śliwecka Marzena
 5. Załęcka Henryka
 6. Luśnia Katarzyna
 7. Lis Katarzyna
 8. Gładysz Halina
 9. Stodulska Janina
 10. Rosłaniec Marzena
 11. Sobota Barbara
 12. Pyza Maria
 13. Kurach Bogusława
 14. Guba Anna
 15. Głowala Wanda
 16. Cichecka Alina
 17. Leszek Wiesława
 18. Rędaszka Monika
 19. Pałyska Maria
 20. Cichecka Maria

Górki – Zelatorka Irena Rembek

 1. Rembek Irena
 2. Boryń Irena
 3. Głowala Bogusława
 4. Glica Ewa
 5. Ejneberg Zofia
 6. Jezierska Maria
 7. Kowalska Janina
 8. Kępkowicz Magdalena
 9. Krzyśpiak Wiesława
 10. Mostowiak Monika
 11. Maszkiewicz Izabela
 12. Mućko Anna
 13. Piesio Jadwiga
 14. Sidor Elżbieta
 15. Świeczak Maria
 16. Szulak Wanda
 17. Szczęśniak Teresa
 18. Tudek Krystyna
 19. Wielgosz Stanisława
 20. Rembek Elżbieta

Izdebnik – Zelatorka Halina Kaczmarczyk

 1. Kaczmarczyk Halina
 2. Kędziorek Honorata
 3. Misiak Monika
 4. Mućko Mirosława
 5. Kozłowska Honorata
 6. Głaszczka Teresa
 7. Głaszczka Dorota
 8. Balas Alina
 9. Danielczuk Teresa
 10. Puczyńska Irena
 11. Waś Jadwiga
 12. Głaszczka Jadwiga
 13. Dobosz Joanna
 14. Trzpil Marianna
 15. Kamińska Barbara
 16. Teperek Beata
 17. Guba Jadwiga
 18. Budzyńska Halina
 19. Janisiewicz Mirosława
 20. Boratyńska Wanda

Żebrak – Zelatorka Władysława Pałyska

 1. Pałyska Władysława
 2. Lawenda Urszula
 3. Traczyk Janina
 4. Śliwecka Stanisława
 5. Gnybowa Justyna
 6. Gendek Zofia
 7. Makulska Barbara
 8. Korycka Mirosława
 9. Korycka Grażyna
 10. Korycka Marianna
 11. Zięcina
 12. Teperek Mgadalena
 13. Zięcina Teresa
 14. Korycka Anna
 15. Parol Jadwiga
 16. Owczarczyk Grażyna
 17. Cichecka Henryka
 18. Luśnia Jadwiga
 19. Krupa Agnieszka
 20.  

Górki – Zelatorka Marta Lenicka

 1. Lenicka Marta
 2. Lenicka Teresa
 3. Bedełek Edyta
 4. Gawryś Anna
 5. Głażewska Agata
 6. Gładysz Justyna
 7. Gładysz Dorota
 8. Krzyśpiak Antonina
 9. Luśnia Monika
 10. Kułaga Jadwiga
 11. Filaber Jadwiga
 12. Kobus Barbara
 13. Mróz Bożena
 14. Nowacińska Elżbieta
 15. Oliwa Monika
 16. Oliwa Janina
 17. Przybysz Grażyna
 18. Rodak Elżbieta
 19. Szarek Maria
 20. Zadrożna Anna

Ruda Talubska – Podlasie – Zelatorka Genowefa Rękawek

 1. Rękawek Genowefa
 2. Szostak Bogusława
 3. Mikulska Barbara
 4. Wolska Bogumiła
 5. Kender Celina
 6. Kęsik Jadwiga
 7. Kościesza Janina
 8. Pracz Helena
 9. Korona Teresa
 10. Ostrowska Adela
WRÓĆ