Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. 

Bierzmowany (dorosły „dojrzałością Chrystusową”) zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii wszędzie, gdzie Duch Św. go poprowadzi. Duch Święty daje nam uczestnictwo w życiu samego Boga (1 Kor 2,10-12). Idzie ono tak daleko, że wedle tradycji wschodniej można mówić o "przebóstwieniu" (theosis) człowieka – tzn. już tu na ziemi uzyskujemy poprzez uczestnictwo w Duchu Świętym udział w naturze Bożej – zapoczątkowuje się w nas Królestwo Boże, a nasza natura stworzona powoli ulega przemianie. To uświęcenie w Duchu Świętym wg tradycji zachodniej można nazwać „łaską uświęcającą”. 
Duch Święty jest źródłem świętości człowieka wierzącego – bo być świętym oznacza uczestniczyć w naturze Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. My ludzie, którzy nie mamy substancjalnej świętości, która przynależy tylko Bogu stajemy się święci przez uczestnictwo – w Duchu Świętym stajemy się "współobywatelami świętych i domownikami Boga" (Ef 2,19). Świętość jest celem życia chrześcijańskiego, ale wszystko musi zacząć się od wiary. 
 
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 154) mówi, że „wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Św.” Pomoc Ducha Świętego polega przede wszystkim na tym, że On daje świadectwo Jezusowi, uwierzytelnia orędzie Jezusa w naszym sercu. Na podstawie tego świadectwa możemy przyjąć Jezusa w wierze, zaufać Mu na całe życie. Duch Święty karmi naszą wiarę pomagając nam w słuchaniu Słowa Bożego i odsłaniając nam sens Pisma św. Dzięki Duchowi Świętemu Słowo Boże usłyszane staje się żywe w naszym sercu i ożywia naszą wiarę tak, że uzdalnia nas ona do oddania całego życia Jezusowi (por. Rz 10, 10.17). 
 
Życie w Chrystusie – życie wiary – wymaga naszego ciągłego nawracania tzn. odwracania się od grzechu i czynienia coraz większej przestrzeni w sercu dla Boga. Bardzo często chrześcijanin doświadcza niepowodzenia i grzechu.   I tu właśnie Duch Święty bardzo nam pomaga – nie opuszcza wierzącego, ale łagodnie interweniuje, by podnieść upadłego, by nie zamknął się w rozpaczy. To właśnie Duch Święty wzbudza w nas żal, szczery żal za grzech, bo ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga pełnego miłosierdzia. 
„Przyjmijcie Ducha Świętego! Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane…"(J 20,21). Duch Święty nie tylko więc pobudza do żalu, ale ma moc odnawiania w nas życia Bożego przez sakrament pokuty. Sakrament bierzmowania to nie jest coś mechanicznego – jego istotą jest cud nawrócenia dokonujący się we współpracy z Duchem Świętym. W ten sposób – doświadczając miłosierdzia Bożego – wzrastamy w naszej ufności i pogłębiamy nasze oddanie Bogu         w wierze.
 
 
 
BIERZMOWANIE
 
Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom III klas gimnazjum przez ks. Biskupa, po dwuletnim  przygotowaniu. Sakrament Bierzmowania wprowadza młodego człowieka w dojrzałe życie chrześcijańskie, dlatego też może go przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący i praktykujący.
 
Spotkania z kandydatami do bierzmowania odbywają się w raz w miesiącu:
 • Uczniowie klas II gimnazjum w środę o godzinie 16.00;
 • Uczniowie klas III gimnazjum w czwartek o godzinie 16.00;
 •  
Kandydaci w pełni uczestniczą w życiu religijnym parafii, tzn.: 
 • uczestnicząc w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych; 
 • uczestniczą w nabożeństwach: Różańcowych, Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Majowych, Czerwcowych, Fatimskich;
 • Przyjmują w I piątki miesiąca Komunię św.;
 • Raz w miesiącu przystępują do sakramentu pokuty i pojednania.
 
 
Kandydat posiada Indeks, który przypomina mu o jego zobowiązaniach.
 • Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu Bierzmowania, mogą być przygotowani indywidualnie lub w grupie po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej.
 
 
FORMALNOŚCI
 • Kandydaci zgłaszają się w czerwcu, w roku poprzedzającym sakrament bierzmowanie, pod koniec pierwszej klasy  gimnazjalnej;
 • Kandydat w odpowiednim czasie składa prośbę podpisaną przez siebie         i rodziców na ręce proboszcza;
 • Jeżeli kandydat jest z innej parafii – dostarcza stosowną zgodę duszpasterzy z parafii miejsca swego zamieszkania;
 • Jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu;
 • Kandydat do sakramentu bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Imię Patrona świętego lub błogosławionego. Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo;
 • Świadek bierzmowania jest wybierany przez kandydata. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.
 •  

Dodaj komentarz