Ogłoszenia duszpasterskie na 22 niedzielę zwykłą 2.09.2018r.

 1. Mszą św. o godz. 12.00 i procesją kończymy wrześniowe nabożeństwo fatimskie. Dziękujemy mieszkańcom Rębkowa Parceli za przygotowanie Nabożeństwa i za zbiórkę ofiar na kwiaty oraz na Mszę św. w intencji mieszkańców, za uprzątnięcie Drogi Krzyżowej Kazimierze Boryń, Krystynie Witak, Grażynie Stasiak, Zofii Kocyk. Za dekorację kwiatami Jadwidze Parol. OSP Ruda Talubska za pilnowanie porządku na parkingach. Bóg zapłać za pełnienie posług duszpasterskich księżom, braciom zakonnym, ministrantom, służbie kościelnej, pani organistce ze scholą, pomocnikom świeckim z Bemowa, panom noszącym Figurę MB i baldachim, dzieciom fatimskim, różom różańcowym. Nabożeństwo w październiku rozpocznie się o godz. 18.00 Drogą Krzyżową, o 19.00 Msza św.
 2. Dziękujemy gospodarzom dożynek z Górek państwu Mrozom. Za chleby piekarni Żabczyńskich. Za wieniec dożynkowy mieszkańcom Rudy Talubskiej, Górek, Feliksina i Taluby. Za dekorację dożynkową na placu fatimskim mieszkańcom Górek. 
  W sklepiku można nabyć wiązanki i bukiety dożynkowe jako cegiełki na kościół.  
 3. W pierwszą niedzielę miesiąca adoracja Najśw. Sakr. po Mszy św. o godz. 10.00.
 4. Msza św. o godz. 15.00 w niedzielę jest jeszcze dziś. Msza św. o godz. 8.00 w dni powszednie odprawiana będzie w miarę potrzeb duszpasterskich w wyznaczone dni.  
 5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 12.00 zmiana tajemnic różańcowych.
 6. W pierwszy wtorek miesiąca nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła odprawiane będzie po Mszy św. o godz. 18.45 o wyzwolenie od wszelkich zniewoleń, o uleczenie z duchowych zranień i uchronienie od wpływu szatana.
 7. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
 8. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas mszy św. o godz. 8.00 rano i od godz. 17.00. Wyjazd do chorych od godz. 9.00.
 9. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odprawiona będzie w poniedziałek 3 września o godz. 8.15Około godz. 9.45 inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły w Rudzie Talubskiej /duża sala gimnastyczna/.   
 10. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościołai za wpłaty na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 11. Bóg zapłać: Za prace gospodarcze Stanisławowi Szarkowi, Tadeuszowi Mrozowi, Kazimierzowi Burdzie, Sebastianowi Samulowi. Za prace stolarskie Pawłowi Pyzie. Za prace ślusarskie Witoldowi Skoczkowi z synami. Za prace przy kwiatach Barbarze Fronczyk, Teresie Szczęśniak, Janinie Kowalskiej. Za wykoszenie trawy na parkingach Piotrowi Żurawkowi i Marcinowi Kucharskiemu. Za ostrzyżenie pieska Elżbiecie Sidor /nowy zakład fryzjerski/.
  Za wydruk kalendarzy Firmie Interdruk, za zdjęcia fotografom Marcinowi Kobusowi i Arturowi Augustyniak, za grafikę komputerową Emili Pyza.  
 12. Odpust ku czci Św. Michała Archanioław tym roku obchodzimy w niedzielę 30 września w połączeniu z VI Regionalnym Świętem Hodowców Koni, które rozpocznie się już w sobotę 29 września.
 13. Informacja o spotkaniu pielgrzymkowym grupy 7a jest w gablocie. 
 14. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Katarzyna Stodulska, Beata Puczyńska, Eliza Baran, Agnieszka Boratyńska, Anna Guba.   
 15. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.

Prace budowlane kościoła w Sanktuarium MBF w Górkach w 2018r.

Nadal pracownicy Ryszarda Nitki wykonują prace przy elewacji wieży kościelnej. Dźwigiem Jerzego Parola podniesione zostały na wieżę kościelną elementy dekoracyjne wykonane przez Pawła Pyzę a obrobione blachą przez Adama Głowalę wraz ze współpracownikami. Po wykonaniu elewacji wieży zostanie dokończone krycie dachu na kościele. W wieży kościelnej zamontowane są schody metalowe i konstrukcja do zawieszenia dzwonów, których uruchomienie nastąpi w połowie września przez Firmę Felczyńskich. Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac przy instalacji elektrycznej w kościele.

Ogłoszenia duszpasterskie na 21 niedzielę zwykłą 26.08.2018r.

 1. W sobotę nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz. 19.00. Mszy św. o godz. 20.00 i procesji fatimskiej przewodniczy Ks. Mariusz Zaniewicz, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Siedleckiej. Nabożeństwo przygotowują mieszkańcy Rębkowa Parceli. Zapraszamy rolników do dziękczynienia za plony ziemi, oraz dzieci i młodzież z racji nowego roku szkolnego.
 2. Dożynki połączone są z nabożeństwem fatimskim w dniu 1 września i w niedzielę 2 września. Zapraszamy z wieńcami żniwnymi, z koszami owoców i warzyw w sobotę na Mszę św. o 20.00 oraz w niedzielę o 12.00. Gospodarzami dożynek w tym roku są przedstawiciele Górek.  
 3. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odprawiona będzie w poniedziałek 3 września o godz. 8.15Około godz. 9.45 inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły w Rudzie Talubskiej /duża sala gimnastyczna/.
 4. Msza św. o godz. 15.00 w niedzielę odprawiana będzie jeszcze 2 września, a o godz. 8.00 rano w dni powszednie do końca sierpnia. W następne miesiące w wyznaczone dni.
 5. Decyzją Przełożonego Generalnego skierowany został do pracy duszpasterskiej w naszym Sanktuarium ks. Janusz Sahajko. Powitanie przez przedstawicieli parafii nastąpi na Mszy św. o godz. 12.00.  
 6. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła i za wpłaty na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.     
 7. Składamy podziękowanie. Za prace gospodarcze Stanisławowi Szarkowi i Tadeuszowi Mrozowi. Za prace malarskie Krzysztofowi Paśnikowi i Dariuszowi Sobocie. Za prace transportowe Arturowi Domareckiemu. Za prace dźwigiem Jerzego Parola Marcinowi Piętka i Łukaszowi Wiącek. Za prace przy kwiatach Mari Cicheckiej, Teresie Szczęsniak, Janinie Kowalskiej.
  Za podarowane dębowe deski Wojciechowi Pyzie. 
  Nadal pracownicy Ryszarda Nitki wykonują prace przy elewacji wieży kościelnej. W tym tygodniu dźwigiem Jerzego Parola podniesione zostały na wieże kościelną elementy dekoracyjne. Wykonał je z płyt Paweł Pyza, a obrobił blachą Adam Głowala wraz ze współpracownikami.
 8. Dziś w Łaskarzewie jest dzień dawcy szpiku kostnego od godz. 14.00 – 18.00 w „Pizzeria u Żaby”. Informacje są na plakacie przed kościołem.
 9. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Jadwiga Trzpil, Urszula Korycka, Bożena Kisiel, Anna Domarecka, Magdalena Domarecka.    
 10. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF. Bezpiecznych powrotów do domu i spokojnych przygotowań do nowego roku szkolnego.

Ogłoszenia duszpasterskie na 20 niedzielę zwykłą 19.08.2018 r.

 1. Miesiąc sierpień przeżywajmy jako czas trzeźwości. Niech to będzie świadectwem naszego zatroskania o rodziny zagrożone alkoholizmem i innymi nałogami, oraz sto dni trzeźwości w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości. 
  Księga trzeźwości dostępna jest w zakrystii.
 2. Msza św. w niedzielę o godz. 15.00 odprawiana będzie jeszcze do 2 września. W dni powszednie Msza św. o godz. 8.00 rano będzie do końca sierpnia, a w następne miesiące w wyznaczone dni.
 3. Najbliższe Nabożeństwo Fatimskie w dniu 1 września przygotowują mieszkańcy Rębkowa Parceli. Zapraszamy szczególnie rolników do dziękczynienia za plony ziemi, oraz dzieci i młodzież polecając wstawiennictwu MBF nowy rok szkolny.
 4. Dożynki w naszym sanktuarium są połączone z  nabożeństwem fatimskim w dniu 1 września i w niedzielę 2 września. Zapraszamy z wieńcami żniwnymi, z koszami owoców i warzyw w sobotę na Mszę św. o godz. 20.00 oraz w niedzielę o 12.00.
 5. Członkinie kółek różańcowych proszone są na Mszę św. z odnowieniem aktu zawierzenia w środę 22 sierpnia w święto Maryi Królowej o godz. 18.00.
 6. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, za nabywanie wiązanek z ziół i innych pamiątek jako cegiełki na rozbudowę kościoła, za wpłaty na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w modlitwach.
 7. Bóg zapłać za pomoc w pracach gospodarczych Tadeuszowi Mrozowi, Stanisławowi Szarkowi, Adamowi Grzeszczakowi, Mieczysławowi Rembkowi, Józefowi Głaszczka, Józefowi Lenickiemu. Za prace ślusarskie Leonowi Kurachowi i Zbigniewowi Skoczeniowi. Za prace przy pielęgnacji krzewów Józefowi Lenickiemu.
  Wdzięczni jesteśmy za dary żywnościowe rodzinie Siarkiewicz i Gędek.  
 8. Bóg zapłać Firmie Interdruk za darmowy wydruk pocztówek z widokami sanktuarium, a panu Marcinowi Kobusowi za wykonane zdjęcia. Pocztówki są dostępne w sklepiku.   
 9. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Danuta Kowalska, Danuta Filaber, Sylwia Filaber, Monika Sobiech, Danuta Sobiech .      
 10. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF. Bezpiecznych powrotów do domu i spokojnych przygotowań do nowego roku szkolnego.

Ogłoszenia duszpasterskie na 19 niedzielę zwykłą 12.08.2018r.

 1. Miesiąc sierpień przeżywajmy jako czas trzeźwości. Niech to będzie świadectwem naszego zatroskania o rodziny zagrożone alkoholizmem i innymi nałogami, oraz sto dni trzeźwości w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości. 
  Księga trzeźwości dostępna jest w zakrystii.
 2. W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. MB Zielnej. Msze św. w połączeniu z błogosławienia ziół i kwiatów odprawiane będą w porządku niedzielnym o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 i 18.00. Wieńce dożynkowe będą błogosławione podczas wrześniowego nabożeństwa fatimskiego. 
  W sklepiku można nabyć wiązanki z ziół i kwiatów jako cegiełki na rozbudowę kościoła.
 3. W naszej wspólnocie gościmy Ks. Zdzisława Urbanika, kapłana z naszego Zgromadzenia, misjonarza od 34 lat w Argentynie i w Paragwaju. Jest jednym z najdłużej pracujących na misjach w naszym zgromadzeniu. W środę przed kościołem będziemy przeprowadzać zbiórkę ofiar na pomoc misjonarzom.
 4. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy jednocząc się duchowo z Pieszą Pielgrzymką Podlaską na Jasną Górę gromadzą się na wspólną modlitwę w naszym kościele. Zapraszamy dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00 a w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.45.
 5. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż dziś po Mszy św. o godz. 12.00.   
 6. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wdzięczni jesteśmy pewnym rodzinom, także i z poza naszej parafii za przekazaną większą kwotę. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 7. Bóg zapłać za prace stolarskie Jerzemu Szulakowi.
  Do pomocy w pracach porządkowych prosimy w poniedziałek od godz. 9.00.
 8. Starosta Powiatu Garwolińskiego zaprasza na Święto Wojska Polskiego i Czynu Chłopskiego w dniu 15 sierpnia w Garwolinie.Program podany jest na plakatach.    
 9. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i za złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień  kościół przygotowują: Anna Niuk, Natalia Cyrta, Marlena Mućko, Małgorzata Zalewska, Katarzyna Kępka.     
 10. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.Niech przeżywane wakacje będą czasem bezpiecznego podróżowania i owocnego wypoczynku.

Ogłoszenia duszpasterskie na 18 niedzielę zwykłą 5.08.2018r.

 1. Miesiąc sierpień przeżywajmy jako czas trzeźwości. Niech to będzie świadectwem naszego zatroskania o rodziny zagrożone alkoholizmem i innymi nałogami, oraz sto dni trzeźwości w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości. 
  Księga trzeźwości dostępna jest w zakrystii.
 2. Mszą św. o godz. 12.00 i procesją kończymy sierpniowe nabożeństwo fatimskie. Dziękujemy mieszkańcom Izdebnika za przygotowanie Nabożeństwa, za zbiórkę ofiar na kwiaty i na Mszę św. za zmarłych proboszczów i mieszkańców Izdebnika oraz za uprzątnięcie Drogi Krzyżowej wraz z mieszkańcami Rębkowa Parceli. OSP Taluba-Feliksin za pilnowanie porządku na parkingu. Bóg zapłać księżom, braciom zakonnym, ministrantom, służbie kościelnej, pomocnikom świeckim z Bemowa za pełnienie posług duszpasterskich. Panom noszącym Figurę MB i baldachim, dzieciom fatimskim, różom różańcowym. Dziękujemy za dary żywnościowe do kuchni zakonnej.
 3. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.00.
 4. Jednocząc się duchowo z pielgrzymami zdążającymi na Jasną Górę zachęcamy do gromadzenia się na Apel Jasnogórski w naszym kościele dziś po Mszy św. o godz. 18.00, a w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.45.
 5. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00.
 6. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
  Firma Ryszarda Nitki rozpoczęła prace przy elewacji wieży kościelnej. Montowana jest także konstrukcja do zawieszenia dzwonów przez Grzegorza Paziewskiego wraz z kolegami z Melanowa i Firmę Felczyńskich z Przemyśla. Zakończone zostały prace przy kryciu dachu nad zakrystią.
 7. Wyrażamy wdzięczność za prace Tadeuszowi Mrozowi, Zdzisławowi Rembkowi, Damianowi Konopackiemu, Leonowi Kurachowi, Stanisławowi Szarkowi, Józefowi Głaszce, Jarosławowi Kuładze, Krzysztofowi Kulikowi. Firmie Ekolider za darmowy wywóz śmieci. Firmie Waldemara Bieleckiego za naprawę sprzętu. OSP Ruda Talubska za interwencję.       
 8. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i za złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień  kościół przygotowują: Wiesława Tudek, Monika Cichecka, Urszula Zaluska, Mariusz Leszek, Jadwiga Niuk.  
 9. Koło groty wywieszona jest informacja o pielgrzymce na odpust Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej. Chętni niech dzwonią na podany nr telefonu.   
 10. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.Niech przeżywane wakacje będą czasem bezpiecznego podróżowania i owocnego wypoczynku.

Ogłoszenia duszpasterskie na 17 niedzielę zwykłą 29.07.2018r.

 1. Pragniemy przypomnieć, że jako katolicy jesteśmy zobowiązani podczas wakacji do właściwego przeżywania dnia pańskiego przez uczestnictwo we Mszy św., a także do noszenia odpowiedniego stroju w miejscach kultu.
 2. W pierwszą sobotę sierpnia nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej połączone jest z modlitwą o trzeźwość narodu.Rozpoczęcie drogą krzyżową o godz. 19.00. Mszy św. o godz. 20.00 przewodniczy ks. Roberto Sabini z Ruchu Focolarii w Trzciance. Modlitwy prowadzą członkowie grup trzeźwościowych, AA z rejonu Garwolina. Pragniemy objąć modlitwą wszelkie zniewolenia dotykające nas i nasze rodziny. Sierpniowe nabożeństwo przygotowują mieszkańcy Izdebnika.
 3. W czwartek 2 sierpnia w kościołach parafialnych można zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”, poza zwykłymi warunkami: pobożne nawiedzenie kościoła.
 4. Błogosławienie pojazdów dziś po wszystkich Mszach św. Ministranci rozprowadzają breloczki na środki lokomocji dla misjonarzy.
 5. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
 6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź przed Mszą św. o godz. 8.00 i od godz. 17.00. Wyjazd do chorych w okresie wakacyjnym tylko na zgłoszenie.
 7. Informacje o Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę są w gablocie. Zachęcamy do gromadzenia się na wspólną modlitwę na czas pielgrzymki od 5 sierpnia w niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 i w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.45.
 8. W przyszłą niedzielę świętowane są w Garwolinie obchody 600-lecia parafii.  
 9. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie  wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
  Firma Ryszarda Nitki rozpoczęła prace przy elewacji wieży kościelnej. Montowana jest także konstrukcja do zawieszenia dzwonów. Kontynuowane są prace przy kryciu dachu nad zakrystią.
 10. Prosimy chętnych do pracy w poniedziałek od godz. 9.00 przy malowaniu konstrukcji drewnianej, która następnie będzie montowana na wieży kościoła i do innych prac.  
 11. Otrzymaliśmy list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. /odczytać/
 12. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i za złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Zbigniew Stojak, Katarzyna Gawryś, Danuta Siarkiewicz, Henryka Cichecka, Maria Cichecka.     
 13. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF. Niech przeżywane wakacje będą czasem bezpiecznego podróżowania i owocnego wypoczynku.

Ogłoszenia duszpasterskie na 16 niedzielę zwykłą 22.07.2018r.

 1. Pragniemy przypomnieć, że jako katolicy jesteśmy zobowiązani podczas wakacji do właściwego przeżywania dnia pańskiego przez uczestnictwo we Mszy św., a także do noszenia odpowiedniego stroju w miejscach kultu.
 2. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie odpustu parafialnego. Za czynny udział w liturgii, za prace porządkowe, za pomoc w przygotowaniu biesiady rodzinnej, za troskę o bezpieczeństwo i porządek na parkingach. Piotrowi Pyzie za zorganizowanie pokazów na boisku sportowym i odpowiedzialnym za piknik rodzinny oraz za rozprowadzanie pamiątek.
 3. Nabożeństwo fatimskie w pierwszą sobotę sierpnia poświęcone będzie modlitwom o trzeźwość. Prowadzą Grupy Trzeźwościowe, AA. Swoją troską pragniemy objąć wszelkie zniewolenia dotykające nas i nasze rodziny. Nabożeństwo przygotowują mieszkańcy Izdebnika.
 4. Terminy spotkań w sprawie Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę podane są w gablocie. Wypełnione karty duchowego pielgrzymowania, które są na stoliku z książkami, przynosimy do zakrystii albo podajemy pielgrzymom.
 5. W środę imieniny obchodzi Ks. Jakub. Na Mszy św. o godz. 18.45 polecać będziemy Bogu Jego posługę duszpasterską w naszym Sanktuarium.
 6. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
  Skauci Europy w dowód wdzięczności za okazaną im pomoc przekazali ofiarę w kwocie 800zł. na budowę kościoła.   
  W tym tygodniu wyniesiona została na wieże kościelną konstrukcja do zawieszenia dzwonów i dzwony. Montowanie konstrukcji rozpocznie się w tym tygodniu. Dach na starej plebani został pokryty nową blachą trapezową.      
 7. Bóg zapłać za pracę dźwigiem Jerzego Parola Marcinowi Piętka. Za prace transportowe Firmie Budowy Kanalizacji z Parczewa. Za wywóz śmieci po odpuście firmie Ekolider. Za prace porządkowe na placu fatimskim rodzinie Filabrów. Za dary żywnościowe Magdalenie Kępkowicz i rodzinie Domareckich.
 8. W przyszłą niedzielę błogosławienie pojazdów po wszystkich Mszach św. z racji wspomnienia w dniu 25 lipca św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych. Ministranci rozprowadzać będą przed kościołem breloczki oraz modlitwy do św. Krzysztofa, z których dochód przeznaczony jest na środki lokomocji dla misjonarzy.       
 9. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i za złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Anna Stojak, Longina Zięcina, Katarzyna Gawryś, Joanna Gawryś, Barbara Jaskulska.     
 10. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF. Niech wakacje będą czasem bezpiecznego podróżowania i owocnego wypoczynku.

Ogłoszenia duszpasterskie na 15 niedzielę zwykłą 15.07.2018r.

 1. Pragniemy przypomnieć, że jako katolicy jesteśmy zobowiązani podczas wakacji do właściwego przeżywania dnia pańskiego przez uczestnictwo we Mszy św.
 2. W naszej parafii świętujemy w dniu dzisiejszym odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczy i głosi kazania Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, Salezjanin profesor prawa kanonicznego na UKSW. Obecnie jest kapelanem Skautów Europy, którzy mają obóz na terenie naszej parafii.  
  Prosimy o przygotowanie do procesji; chorągwi, poduszek, figur, dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwonkami by procesja miała odświętny nastrój.
 3. Odpust połączony jest z konnymi zawodami sportowymi. Program jest wywieszony na plakatach. O godz. 9.00 skoki przez przeszkody. Od 13.30 pokazy policji konnej i inne atrakcje. Na boisku sportowym będzie festyn sportowo – rekreacyjny. Za atmosferę i sposób przeżywania tego święta jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy. Przy parkowaniu samochodów prosimy dostosować się do wskazań służby porządkowej.
  Zapraszamy także na odpust ku czci św. Michała Archanioła w dniu 30 września. Uroczystość połączona jest ze Świętem Hodowców Koni.
 4. Będzie możliwość przyjęcia szkaplerza. W sklepiku można nabyć Szkaplerz, Figurki MB Szkaplerznej, Modlitewniki i książki o tematyce Szkaplerza.
  Poświęcenie dewocjonali po Mszach św.
 5. Przez okres wakacji odprawiana jest dodatkowa Msza św. w niedzielę o godz. 15.00, a w dni powszednie o godz. 8.00 rano.
 6. Katechezy chrzcielne są głoszone w Parysowie i w Trąbkach w terminach podanych w gablocie.
 7. W dniu jutrzejszym imieniny obchodzi Br. Marian. Życzenia od parafian będą na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.      
 8. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
  Firma Ryszarda Nitki prowadzi prace przygotowawcze do wykonania elewacji wieży kościoła. W najbliższym czasie montowana będzie konstrukcja do zawieszenia dzwonów i dalsze okna w wieży kościoła.   
 9. Terminy spotkań przed Pieszą Pielgrzymką Podlaską na Jasną Górę  podane są w gablocie. Karty duchowego pielgrzymowania przynosimy do zakrystii.  
 10. Składamy podziękowanie za prace przy kwiatach Teresie Szczęśniak i Mari Cicheckiej. Za mycie stacji drogi krzyżowej Krystynie Witak, Grażynie Stasiak, Kazimierze Boryń. Za prace gospodarcze Stanisławowi Szarkowi, Leszkowi Rodakowi, Felicjanowi Szczęśniakowi, Mieczysławowi Rembkowi, Zdzisławowi Rembkowi. Za prace stolarskie przy wykonaniu skomplikowanej konstrukcji na wieże kościelną Firmie Pawła Pyzy.
 11. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i za złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Agata Tudek, Ewa Bieńko, Katarzyna Tudek, Marzena Garwarska, Mirosława Mikulska.    
 12. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF. Niech wakacje będą czasem bezpiecznego podróżowania i owocnego wypoczynku.