Msze święte

Msze św. w niedziele i wybrane święta

 •   8.00 – Msza św. dla wszystkich
 • 10.00 – Msza św. dla wszystkich
 • 12.00 – Msza św. dla wszystkich
 • 18.00 – Msza św. dla wszystkich

 

Msze św. w dni powszednie

 • 18.00 – Msza św. dla wszystkich
 • 18.45 – Msza św. dla wszystkich

w okresie zimowym

 • 17.00 – Msza św. dla wszystkich
 • 17.45 – Msza św. dla wszystkich

I Przykazanie kościelne

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”

Przykazanie to domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota wierzących, aby upamiętnić zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kodeks Prawa Kanonicznego wyjaśnia, że nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest ona odprawiana w obrządku katolickim bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (KPK, kan. 1248 § 1).

Oprócz niedzieli mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii w następujące uroczystości:

 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I),
 • Objawienia Pańskiego (6 I),
 • Wniebowstąpienia Pańskiego, w VII Niedzielę Wielkanocy (nie czwartek!)
 • Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII),
 • Wszystkich Świętych (1 XI),
 • Narodzenia Pańskiego (25 XII).

Nie wszystkie te dni świąteczne są wolne od pracy lub zajęć szkolnych. Dlatego też jest dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. dla tych osób w uroczystość Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia Pańskiego, św. Piotra i Pawła oraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Drugim obowiązkiem dnia niedzielnego i świątecznego jest powstrzymanie się od wykonywania takich prac i zajęć, które utrudniają oddawanie czci Bogu, przeżywanie radości właściwej Dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego wypoczynku duchowego i fizycznego (KPK kan. 1247).

Msza św. Gregoriańska
Mszą św. Gregoriańska to 30 Mszy św. odprawianych za zmarłego przez 30 kolejnych dni. Powszechnie Msze św. gregoriańskie odprawiane są za jednego zmarłego.

Zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych pochodzi od św. Grzegorza Wielkiego (540 – 604), papieża i doktora Kościoła.
Kiedy papież ten był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien zakonnik, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach uważane to było za wielkie przestępstwo w zakonie. Św. Grzegorz dla przestrogi innych nakazał ciało zmarłego pogrzebać poza klasztorem, w miejscu nie poświęconym. Pełen jednak troski o duszę zmarłego zakonnika nakazał odprawić 30 Mszy św., dzień po dniu. Kiedy odprawiała się ostatnia z nich, zmarły zakonnik miał się ukazać opatowi i podziękować mu za odprawione Msze św., oświadczając, że te Eucharystie skróciły mu znacznie czas czyśćca.

Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy św. Pan Bóg w miłosierdziu swoim wybawi duszę, za którą modlono się podczas nich i wprowadzi ją do nieba.

 

Dodaj komentarz