Archiwum kategorii: Przez Parafię do Raju

Przez Parafię do Raju 2/2011

 Któż jak Bóg!

Wobec Boga wszystkie rzeczy tego świata są marnością, są niczym, są niegodne mego serca. Wszystkie skarby i honory tego świata nie nasycą mojego serca, tylko Bóg sam jedynie może je zapełnić i zadowolić na wieki. (O skupieniu ducha)

Kochani i Drodzy Parafianie i Pielgrzymi oto drugi numer gazetki sanktuaryjnej. Mamy nadzieję, że dzięki treściom w niej zawartym uda się pogłębić wiarę i przybliżyć Boga. Liczymy i zachęcamy do współpracy młode osoby, pełne entuzjazmu i radości życia. Zapraszamy także wszystkich do korzystania z naszej skrzynki pytań.

z wyrazami głębokiego szacunku
ks. Piotr

Czytaj więcej Przez Parafię do Raju 2/2011

Przez Parafię do Raju 1/2011

 Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w liście Novo Millennio Ineunte na nowo uświadomił, że każdy z nas, jest powołany do świętości. Temu pragnieniu – napisał Ojciec Święty – winno być podporządkowane całe życie chrześcijanina. Droga do świętości prowadzi przez modlitwę, a modlitwy, trzeba się uczyć, wciąż na nowo od Mistrza Jezusa. W modlitwie bowiem, toczy się dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się Jego przyjaciółmi.

Kochani i Drodzy Parafianie i Pielgrzymi oddajemy do waszych rąk pierwszy numer gazetki sanktuaryjnej. Mamy nadzieję, że zawarte w niej treści pomogą każdemu z Was pogłębić swoją wiarę i przybliżą Boga. 

z wyrazami głębokiego szacunku
ks. Piotr

Czytaj więcej Przez Parafię do Raju 1/2011