Archiwum kategorii: Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania 21.04.2019r.

 1. Drodzy Parafianie i pielgrzymi. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy brali czynny udział w celebracjach Wielkiego Tygodnia. Księżom za pełnienie posług duszpasterskich, braciom i kl. Rafałowi za czuwanie nad całością liturgii. Służbie kościelnej: organistce pani Marii z chórem, dziewczętom ze scholii, ministrantom, młodzieży i wyznaczonym do czytań, członkiniom róż, wszystkim, którzy brali udział w modlitewnym czuwaniu w kaplicy i przed Grobem Pańskim. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli zorganizować procesję rezurekcyjną. Za czuwanie przy Grobie Pańskim i pełnione funkcje członkom OSP Ruda Talubska, Izdebnik i Taluba-Feliksin. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i do ołtarza. Za dekorację Grobu i Ciemnicy Jadwidze Parol z wnuczką Zuzią.
  Jałmużna postna została przekazana dla dwóch rodzin dotkniętych chorobą nowotworową.
 2. Jutro Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
 3. Nowenna ku czci Miłosierdzia Bożego dziś i w poniedziałek po Mszy św. o godz. 10.00, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.
 4. Z racji Oktawy Wielkanocy w piątek jest dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 5. Korzystając z tego, że w te świąteczne dni jest wielu gości pragnę zaprosić na nabożeństwa fatimskie w I-soboty miesiąca. Rozpoczynamy 4 maja
 6. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także za wpłaty na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach. Dochód z palm rozprowadzanych w sklepiku wynosi 1500zł.
 7. W kościele zbliża się ku końcowi tynkowanie wnętrza kościoła. Trwają prace przy instalacji elektrycznej i nagłośnienia kościoła . Jak pozwoli pogoda to kontynuowane będzie tynkowanie frontonu kościoła.
  Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że dzięki pracy wielu ludzi i dzięki waszej ofiarności plan został zrealizowany. Choć w stanie surowym, ale dostępna jest obszerna świątynia. I co najważniejsze to widać, że jest potrzebna, bo bardzo często jest przepełniona. 
 8. Bóg zapłać za prace Tadeuszowi Mrozowi , Stanisławowi Szarkowi, Mieczysławowi Rembkowi, Bronisławowi Luśni, Tadeuszowi Kozłowskiemu, Jerzemu Kalbarczykowi, Krzysztofowi Boratyńskiemu, Markowi Cicheckiemu, Adamowi Mrozowi, Tomaszowi Stasiakowi, Marianowi Klachowi, Bogdanowi Kędziorkowi. Za ścinkę drzew Jerzemu Trzpilowi, Krzysztofowi Niukowi, Rafałowi Mućko. Za kwiaty przed kościołem państwu Kaczkowskim z Pogorzeli. Za rybki do oczka wodnego rodzinie Lesik z Cyganówki.
  Za dary żywnościowe rodzinie Siarkiewiczów i Kindze Sowie.    
 9. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Górek. Na następny tydzień kościół przygotowują: Jarosław Kułaga, Stanisława Wielgosz, Kamila Pytlarczyk, Wiesława Krzyśpiak, Izabela Maszkiewicz.      
 10. Na świąteczne dni i cały nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF oraz owocnego trwania w radości Zmartwychwstałego Pana. Niech ten błogosławiony czas pozwoli doświadczyć obfitej życzliwości od najbliższych. Pogodnych i radosnych dni oraz smacznego święconego.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową 14. 04. 2019r.

 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy sprawowanie Liturgii Wielkiego Tygodnia. W ten nastrój wprowadził nas opis Męki Pańskiej i obrzęd błogosławienia palm, z wjazdem Jezusa przed Mszą św. o godz. 10.00 /odgrywanego przez Jerzego Parola/ i dzięki osiołkowi od Jana Muchy. Duże palmy wykonali mieszkańcy Górek, Żebraka, Rudy Talubskiej, Feliksina –Taluby, Izdebnika i rodzina Głowalów.
 2. Bóg zapłać Ks. Szymonowi za wygłoszone rekolekcje.
 3. Wyrażamy wdzięczność za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i na pomoc potrzebującym. Są jeszcze baranki wielkanocne i świece paschalne.
 4. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 dziękować będziemy za eucharystię i kapłaństwo. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.
  W Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od 8.00 do 17.15. Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00. Droga Krzyżowa w kościele o 17.15. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Adoracja przy Grobie Pańskim do 22.00. Droga Krzyżowa przez lasek o 22.00. (przynosimy lampiony i świece). W tym dniu jest post ścisły. Rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego.
  Plan adoracji w wielki piątek i wielką sobotę jest w gablocie.
  Wielka SobotaAdoracja przy Grobie Pańskim od 8.00 do 19.00.
  Poświęcenie pokarmów od godz. 10.00 do 13.00 co pół godziny. Prosimy planować dłuższą chwilę na modlitwę także i z dziećmi. Wigilia Paschalna o godz. 19.00 (przynosimy świece). W tym dniu zalecany jest post jakościowy czyli od mięsa.
  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Procesja rezurekcyjna o godz. 6.00 rano. Pozostałe Msze św. o godz. 10.00, 12.00 i 18.00.
 5. Zbiórka ministrantów w czwartek o godz. 17.00.
 6. Prosimy o liczny udział w powyższych ceremoniach i w czuwaniu w ciągu dnia. Strażaków z Rudy Talubskiej, Izdebnika i Taluby-Feliksina prosimy o pełnienie straży przy Grobie Pańskim a po Rezurekcji na spotkanie w domu rekolekcyjnym. Prosimy o przygotowanie feretronów, chorągwi i poduszek do procesji rezurekcyjnej.
 7. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne i nabywanie palm. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 8. Zbliża się ku końcowi tynkowanie wnętrza kościoła. Trwają prace przy instalacji elektrycznej i nagłośnienia kościoła, oraz elewacji frontonu kościoła.
 9. Bóg zapłać za prace hydrauliczne Jerzemu Owczarczykowi i Bogdanowi Urawskiemu, za prace stolarskie Jerzemu Szulakowi i Cezaremu Filabrowi,za prace elektryczne Sebastianowi Samulowi, przy nagłośnieniu Zenonowi Michalikowi i Krzysztofowi Boratyńskiemu. Za prace krawieckie Mari Szarek. Za produkty żywnościowe rodzinie Domareckich.
 10. Prosimy mężczyzn o pomoc przy rozstawianiu ławek i w porządkowaniu placu fatimskiego we wtorek od godz. 9.00.
 11. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Górek. W sobotę po poświęceniu pokarmów o godz. 13.00 prosimy: Marzenę Piesio, Karolinę Matysiak, Marię Rękawek, Urszulę Gawenda, Anetę Gładysz.  
 12. Na rozpoczynający się tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF i owocnego przeżywania Triduum Paschalnego.

Ogłoszenia duszpasterskie na 5 niedzielę Wielkiego Postu 7.04.2019r.

 1. Trwajmy w postanowieniach podjętych na czas Wielkiego Postu. Jedną z form wielkopostnej jałmużny jest pomoc potrzebującym. Mamy do rozprowadzenia baranki wielkanocne i świece paschalne. Można je nabyć w zakrystii lub w sklepiku.
 2. W Niedzielę Palmową błogosławienie palm podczas każdej Mszy św. Na Mszy św. o godz. 10.00 procesyjne wejście z palmami i wjazd Pana Jezusa.  
 3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w czwartek 11 kwietnia. Nauki głosi ks. Szymon Bajak. Plan rekolekcji jest w gablocie i na półce z książkami. Są to rekolekcje także dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum. / plan rekolekcji/.
  Taca z niedzieli palmowej przeznaczona będzie na potrzeby rekolekcjonisty.
  Taca podczas rekolekcji w dni powszednie przeznaczona będzie na kwiaty do wystroju Grobu Pańskiego i na pomoc potrzebującym w naszej parafii. Bóg zapłać za osobiste składanie ofiar na kwiaty oraz do puszki „Jałmużna postna”.
 4. Wyjazd do chorych w piątek o 13.30. Tylko na zgłoszenie.
 5. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedziele po Mszy św. o godz.12.00.
 6. Droga Krzyżowa w piątek ze względu na rekolekcje, wieczorem tylko o godz. 17.15.
 7. Przypominamy, że Msza św. w dni powszednie od 1 kwietnia odprawiana jest o godz. 18.00 i 18.45.
 8. Dzieci z kl. III przygotowujące się do I Kom św. proszone są wraz z rodzicami w dniu dzisiejszym na Mszę św. o godz. 10.00.
 9. Zbiórka dla ministrantów w sobotę po Mszy św. o godz. 11.30.
 10. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 11. Otrzymaliśmy od parafii w Piotrowicach ławki do kościoła. Są nieco zniszczone, ale będzie można wygodnie usiąść.
 12. W sklepiku są palmy, z których dochód przeznaczony jest na budowę kościoła.
 13. Bóg zapłać: Za prace w kościele Tadeuszowi Mrozowi, Zdzisławowi Śliweckiemu, Jerzemu Szulakowi, Zdzisławowi Rembkowi, Józefowi Lenickiemu, Mieczysławowi Rembkowi, Jerzemu Kalbarczykowi, Adamowi Grzeszczakowi, Sławomirowi Barud, Adamowi Mrozowi, Felicjanowi Szczęśniakowi, Stanisławowi Szarkowi, Bolesławowi Luśni, Mariuszowi Rybickiemu z synem. Za prace przy oświetleniu Kazimierzowi Burdzie, przy nagłośnieniuZenonowi Michalikowi.
  Za prace porządkowe i za kwiaty na drodze krzyżowej od mieszkańców Górek Elżbiecie Szarek, Monice Oliwa, Annie Gładysz, Jolancie Pawelec, Teresie Lenickiej, Małgorzacie Girtler. Mieszkańcom Rębkowa Parceli Krystynie Witak, Bożenie Wieczorkiewicz, Kazimierze Boryń, Grażynie Stasiak, Zofii Kocyk, Natalii Witak, Danucie Witak. Firmie Ekolider za wywóz odpadów z budowy.
 14. W kinie „Wilga” wyświetlany jest film „Miłość i Miłosierdzie” od 12 – 15 kwietnia.   
 15. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Górek. Na następny tydzień kościół przygotowują: Justyna Gładysz, Bogumiła Staros, Agata Leszek, Anna Zadrożna, Bożena Mróz. Ze względu na rekolekcje sprzątanie będzie w sobotę po Mszy św. o godz. 11.30.
 16. Na rozpoczynający się tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF w owocnym przeżywaniu rekolekcji wielkopostnych.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W GÓRKACH (od 11 – 14 kwietnia 2019r.)

 

          Czwartek – 11.04.2019r.

10.45 – Przygotowanie do liturgii dla dzieci od kl. I do VI.

11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci.

15.45 – Przygotowanie do liturgii dla kl. VII, VIII i gimnazjum.

16.00 – Msza św. z nauką dla kl. VII, VIII i gimnazjum.   

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

 

           Piątek – 12.04.2019r.

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

11.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci od kl. I do VI i Droga

             Krzyżowa.

12.00 – Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia
            chorych. Po Mszy św. odwiedziny chorych w domu.

16.00 – Nauka rekolekcyjna dla kl. VII, VIII i gimnazjum

            i Droga Krzyżowa.

17.15 – Droga Krzyżowa.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

 

           Sobota – 13.04.2019r. Dzień spowiedzi parafialnej.

9.30 – Spowiedź św.

10.00 – Msza św. z nauką ogólną.

11.00 – Spowiedź dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

17.30 – Spowiedź św.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

 

            Niedziela – 14.04.2019r.

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

10.00 – Msza św. z nauką ogólną.

12.00 – Msza św. z nauką ogólną i Gorzkie Żale.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 niedzielę Wielkiego Postu 31.03.2019r.

 1. Msza św. od poniedziałku do czwartku odprawiana jest w kaplicy domu rekolekcyjnego.
 2. Msza św. w dni powszednie od 1 kwietnia odprawiana będzie o godz. 18.00 i 18.45.
 3. W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do pełnienia czynów miłosierdzia i niesienia pomocy potrzebującym. Ofiary można składać do puszki z napisem „Jałmużna postna” przeznaczona na pomoc w parafii.
 4. Rozprowadzane są także baranki wielkanocne „Caritas” i świece paschalne. Można je nabyć w zakrystii albo w sklepiku.
 5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii głosi Ks. Szymon Bajak w dniach od 11 – 14 kwietnia. Plan rekolekcji zamieszczony jest w gablocie i na stoliku z gazetami. 
  Są to rekolekcje także dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum.
 6. Nabożeństwo Gorzkich żali odprawiane jest w niedzielę po Mszy św. o godz.12.00.
 7. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15, przy sprzyjającej pogodzie na drodze krzyżowej w lesie i o godz. 19.30 w kościele. Podczas rekolekcji według programu.  
 8. Dzieci z kl. III przygotowujące się do I Kom św. proszone są wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00.
 9. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.  
 10. Bóg z zapłaćza prace przy krzyżu paniom Leszek i Zadrożna. Za prace w kościele Krystynie Witak, Tadeuszowi Mrozowi i Mariuszowi Rybickiemu. Za pracę ładowarką Danielowi Wielgoszowi.
 11. W poniedziałek potrzebnych jest kilku mężczyzn już o godz. 7.30 przed kościołem. Będzie wyjazd do Piotrowic. Prosimy o zgłoszenie się już dzisiaj ponieważ musi być pewność ilu będzie chętnych. 
 12. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Parceli Rębkowa. Na następny tydzień kościół przygotowująmieszkańcy Górekz ul. Rębkowskiej, w piątek od godz. 14.00: Anna Gładysz, Edyta Bedełek, Ewa Lerke, Marta Wardak, Katarzyna Szarek.
 13. Katolickie Liceum Ogólnokształcącew Garwolinie zaprasza  na dzień otwarty 6 kwietnia o godz. 10.00. Informacja jest w gablocie.   
 14. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia: szczególnej opieki MBF w podejmowaniu wielkopostnej pokuty, jałmużny i nawrócenia.

Ogłoszenia duszpasterskie na 3 niedzielę Wielkiego Postu 24.03.2019r.

 1. Msza św. od poniedziałku do czwartku odprawiana jest w kaplicy domu rekolekcyjnego.
 2. W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do pełnienia czynów miłosierdzia i niesienia pomocy potrzebującym. Ofiary można składać do puszki z napisem „Jałmużna postna”przeznaczona na pomoc w parafii.   
 3. Rozprowadzane są baranki wielkanocne „Caritas”  i świece paschalne. Można je nabyć w zakrystii albo w sklepiku.
 4. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii głosi Ks. Szymon Bajak w dniach od 11 – 14 kwietnia. Plan rekolekcji zamieszczony jest w gablocie i na stoliku z gazetami.
 5. Nabożeństwo Gorzkich żali odprawiane jest w niedzielę po Mszy św. o godz.12.00.
 6. piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.15, przy sprzyjającej pogodzie na drodze krzyżowej w lesie i o godz. 18.30.
 7. Msza św. w dni powszednie od 1 kwietnia odprawiana będzie o godz. 18.00 i 18.45. Droga krzyżowa o godz. 17.15 i 19.30.
 8. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień świętości życia. Zachęcamy do duchowej adopcji dziecka poczętego. Msza św. o 8.00. 17.00 i 17.45.
 9. W dniu wczorajszym w Katedrze Siedleckiej miał miejsce „Obrzęd błogosławienia lektorów” także i z naszej parafii. Jakub Babik, Michał Guba, Jakub Latuszek, Maciej Mostowski, Maksymilian Staros. 
 10. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach
 11. W sobotę na spotkanie zapraszamy młodzież z kl. VIII o godz. 11.00, a z kl. VII o godz. 12.00.
 12. Bóg zapłać za prace gospodarcze Tadeuszowi Mrozowi,Markowi Witakowi, Krzysztofowi Boratyńskiemu, Hannie i Zbigniewowi Witakom z Rębkowa, Mariuszowi Rybickiemu, Zbigniewowi Wroniewiczowi, Sebastianowi Samulowi.     
 13. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Parceli Rębkowa. Na następny tydzień kościół przygotowująw piątek od godz. 14.00: Elżbieta Traczyk, Laura Urawska, Emilia Grzegrzółka, Edyta Orysz, Dorota Kucharska.
 14. W gablocie wywieszony jest terminarz „Dni skupienia dla narzeczonych” i „Katechez dla narzeczonych” w Garwolinie.
  Jest także informacja o Ekstremalnej drodze krzyżowej.
  Zaproszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego na występ Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 31 marca w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie o godz. 16.30.
  Ogłoszenie w sprawie konkursu „Wójt Roku 2018”.  /odczytać/.
 15. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia: szczególnej opieki MBF w podejmowaniu wielkopostnej pokuty, jałmużny i nawrócenia.

Ogłoszenia duszpasterskie na 2 niedzielę Wielkiego Postu 17.03.2019r.

 1. Msza św. od poniedziałku do czwartku odprawiana jest w kaplicy domu rekolekcyjnego.
 2. W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do pełnienia czynów miłosierdzia i niesienia pomocy potrzebującym. Ofiary można składać do puszki z napisem „Jałmużna postna”.
  Księga trzeźwości dostępna jest w zakrystii.
 3. Rozprowadzane są baranki wielkanocne „Caritas” w cenie 5zł. i świece paschalne. Można je nabyć w zakrystii albo w sklepiku.
 4. Nabożeństwo Gorzkich żali odprawiane jest w niedzielę po Mszy św. o godz.12.00.
 5. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.15, przy sprzyjającej pogodzie na drodze krzyżowej w lesie i o godz. 18.30 w kościele.
 6. Dziś obchodzony jest dzień pomocy Kościołowi w świecie „Ad gentes”. Przed kościołem zbiórka do puszek na pomóc misjonarzom.
 7. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą w dniach od 11 – 14 kwietnia. Plan rekolekcji zamieszczony jest w gablocie.
 8. Zbliża się Niedziela Palmowa. Zachęcamy do rozpoczęcia przygotowań do wykonania własnoręcznie palm.
 9. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła i dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
  Nadal trwa jeszcze tynkowanie nawy bocznej kościoła. Rozpoczęły się prace w wejściu do kościoła i na chórze.
 10. Firma Granit Grzegorza Lusawy wykonuje prace przy wyrównywaniu kostki przed głównym wejściem do kościoła i dokończeniem parkingu przed cmentarzem. Powyższe prace opłacane są z funduszu parafialnego.
 11. Bóg zapłać za prace gospodarcze. Tadeuszowi Mrozowi, Markowi Witakowi. Za prace porządkowe Grażynie Stasiak, Mariuszowi Rybickiemu.             
 12. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Parceli Rębkowa. Na następny tydzień kościół przygotowują w piątek od godz. 14.00: Bożena Wieczorkiewicz, Marlena Wieczorkiewicz, Tomasz Banaszek, Stanisława Banaszek, Barbara Kulik.
 13. We wtorek Kościół czci Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msza. Św. będzie o godz. 8.00, 17.00 i 17.45.
 14. Ogłoszenie. W gablocie wywieszona jest informacja o Dniu Otwartym:
  W Zespole Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
  W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
  W Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla dziewcząt w Szymanowie prowadzonym już od 110 lat przez Siostry Niepokalanki.       
 15. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF w podejmowaniu wielkopostnej pokuty, jałmużny i nawrócenia.

Ogłoszenia duszpasterskie na 1 niedzielę Wielkiego Postu 10.03.2019r.

 1. Msza św. od poniedziałku do czwartku odprawiana jest w kaplicy domu rekolekcyjnego.
 2. W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do pełnienia czynów miłosierdzia i niesienia pomocy potrzebującym. Ofiary można składać do puszki z napisem „Jałmużna postna”.
  Księga trzeźwości dostępna jest w zakrystii.
 3. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Mszy św. o godz.12.00.
 4. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.15 przy sprzyjającej pogodzie na drodze krzyżowej w lesie i o godz. 18.30 w kościele.
 5. W przyszłą niedzielę obchodzony jest dzień pomocy Kościołowi w świecie „Ad gentes”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom.
 6. Dzieci z kl. III przygotowujące się do I Kom św. proszone są wraz z rodzicami w dniu dzisiejszym na Mszę św. o godz. 12.00.
 7. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania proszona jest wraz z rodzicami na spotkanie w dniu dzisiejszym na Mszę św. o godz. 10.00.
 8. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż w dniu dzisiejszym po Gorzkich Żalach.
 9. Na spotkanie scholi zapraszamy w sobotę  o godz. 11.00.
 10. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 11. Bóg zapłać za prace w kościele i porządkowe Tadeuszowi Mrozowi, Stanisławowi Szarkowi. Piotrowi Domareckiemu, Marcinowi Gładyszowi, Sławomirowi Barud, Danielowi Mianowskiemu z Natalii, Jerzemu Kalbarczykowi, Bolesławowi Luśni, Mieczysławowi Rembkowi, Henrykowi Felczakowi, Jerzemu Mądry.  
 12. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Parceli Rębkowa. Na następny tydzień kościół przygotowują w piątek o godz. 14.00: Anna Jaworska, Krystyna Witak, Danuta Witak, Agnieszka Piecek, Agnieszka Sterna.  
 13. Ogłoszenie. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Talubskiej, przypomina, że do dnia 1 marca trwała rekrutacja do oddziałów przedszkolnych /rocznik 2013/ oraz do przedszkola /rocznik 2014/ . Jeśli ktoś z Państwa przeoczył powyższy termin to proszę o złożenie podania najpóźniej do dnia 15 marca br.
     Jednocześnie informuję, że rekrutacja do kl. I SP trwa do dnia 15 maja 2019r.       
 14. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF w podejmowaniu wielkopostnej pokuty, jałmużny i nawrócenia.

Ogłoszenia duszpasterskie na 8 niedzielę zwykłą 3.03.2019r.

 1. Msza św. w poniedziałek i w czwartek odprawiana będzie w kaplicy domu rekolekcyjnego. Natomiast w kościele we wtorek w środę, piątek i w sobotę.
 2. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca wystawienie Najśwt. Sakr. po Mszy św. o 10.00.
 3. Rozpoczynający się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i o wyzwolenie z nałogów, to czas modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych. W naszym Sanktuarium wiele osób podejmuje zobowiązania trzeźwościowe i bierze udział w dniach skupienia. Księga trzeźwości dostępna jest w zakrystii.
 4. W Środę Popielcową rozpoczęcie Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Msze św. połączone z obrzędem posypania popiołem będą godz. 8.00, 10.00, 17.00 i o 18.00.
  W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do pełnienia czynów miłosierdzia i niesienia pomocy potrzebującym. Ofiary można składać do puszki „Jałmużna postna”.
 5. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.15 przy sprzyjającej pogodzie na drodze krzyżowej w lesie /prosimy ubrać się cieplej bo jest jeszcze dosyć chłodno/. Droga Krzyżowa także o godz. 18.30 /w kościele/.
 6. W niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy o godz. 12.00.
  Za odprawienie tych nabożeństw można zyskać odpust zupełny.
 7. W pierwszy wtorek miesiąca nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła po Mszy św. o godz. 17.45 o wyzwolenie od wszelkich zniewoleń, o uzdrowienie z duchowych zranień i uchronienie od wpływu szatana. Zapraszamy członków Szkaplerza i czcicieli Św. Michała Archanioła.
 8. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
 9. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż w przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach.
 10. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania proszona jest wraz z rodzicami na spotkanie w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00.
 11. Dzieci z kl. III przygotowujące się do I Kom św. proszone są wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00.
 12. W przyszłą niedzielę gościć będziemy przedstawicieli Radia Podlasie.
 13. W poniedziałek święto św. Kazimierza , królewicza. W naszych modlitwach polecajmy Pasterza diecezji – biskupa Kazimierza Gurdę.
 14. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 15. Bóg zapłać za prace przy rozbieraniu szopki Marcinowi Gładyszowi, Andrzejowi Gładyszowi, Pawłowi Kowalskiemu, Dariuszowi Szarkowi, Kamilowi Oryszowi, Dariuszowi Szarkowi, Andrzejowi Gładyszowi. Za prace stolarskie Marianowi Kościeszy ze Żwirówki.
 16. Prosimy o pomoc przy przekładaniu kostki we wtorek i w czwartek od godz. 9.00.
 17. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar mieszkańcom Parceli Rębkowa. Na następny tydzień w piątek o godz. 14.00 kościół przygotowują: Jolanta Bankiewicz, Jacek Kulik, Tomasz Wieczorkiewicz, Regina Boryń, Zofia Kocyk.     
 18. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.