Sierpniowe nabożeństwo fatimskie w Górkach

Miesiąc sierpień w polskiej tradycji jest czasem abstynencji, powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych. Dlatego od wielu już lat w sposób szczególny ta intencja gromadzi licznie pielgrzymów z okolicy i dekanatu na modlitwie do Pani Fatimskiej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Szymuś nowy Dziekan dekanatu Garwolińskiego, który chwilę wcześniej został przywitany przez ks. Proboszcza i pielgrzymów.

Celebrans w swoim słowie przypomniał o nabożeństwie do Matki Bożej i jej przemożnym wstawiennictwu w różnych sanktuariach. Zachęcił również wiernych do codziennego odmawiana różańca, który ma ogromną moc i wartość, szczególnie w walce z nałogami. Wskazał również by umacniać i ćwiczyć swojego ducha, poprzez życie sakramentalne i podejmowanie konkretnej pokuty. Na zakończenie nabożeństwa ks. Proboszcz Antonii Tyniec podziękował za wspólną modlitwę i obecność wszystkim zgromadzonym wiernym i zaprosił na wrześniowe nabożeństwo.