Ogłoszenia duszpasterskie na 16 niedzielę zwykłą 21.07.2019r.

1.     Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie odpustu parafialnego. Za prace porządkowe, za pomoc w przygotowaniu biesiady rodzinnej, za troskę o bezpieczeństwo na parkingach. Piotrowi Pyzie za zorganizowanie pokazów na boisku sportowym.

2.     Nabożeństwo fatimskie w pierwszą sobotę sierpnia poświęcone będzie modlitwom o trzeźwość. Prowadzą Grupy Trzeźwościowe z naszego rejonu. Swoją troską pragniemy objąć wszelkie zniewolenia dotykające nas i nasze rodziny. Nabożeństwo przygotowują mieszkańcy Rębkowa Parceli.

3.     Terminy spotkań w sprawie Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę podane są w gablocie. Karty duchowego pielgrzymowania i Poradnik pielgrzyma wyłożone są na stoliku z książkami. Kartę duchowego pielgrzymowania podajemy pielgrzymom.

4.     W czwartek imieniny obchodzi Ks. Jakub. Na Mszy św. o godz. 18.45 polecać będziemy Bogu Jego posługę duszpasterską w naszym Sanktuarium.

5.     Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.    

6.     Bóg zapłać za prace porządkowe przy kościele i przy przenoszeniu miejsca do grillowania od drogi krzyżowej na teren rekreacyjny: Tadeuszowi Mrozowi, Stanisławowi Szarkowi, Tadeuszowi Kozłowskiemu, Bolesławowi Luśni, Mieczysławowi Rębkowi, Andrzejowi Rychlikowi, Jackowi Kulikowi. Za prace transportowe Firmom Mieczysława Karczmarczyka, Jacka Kępki, Krzysztofa Walendy, Firmie budowy kanalizacji z Parczewa. Prace przy utwardzeniu parkingów będą dokończone w późniejszym czasie. Za wywóz śmieci z budowy i po odpuście Firmie Ekolider. Za wydruk kalendarza na 2020r. Firmie Interdruk, za przygotowanie do druku Anecie Głaszka i Emilii Pyza.

7.     W przyszłą niedzielę błogosławienie pojazdów z racji wspomnienia w dniu 25 lipca św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych. Rozprowadzane będą breloczki i modlitwy z których dochód przeznaczony jest na środki lokomocji dla misjonarzy.       

8.     Dziękujemy za przygotowanie świątyni i za złożenie ofiar rodzinom z Górek. Na następny tydzień kościół przygotowują: Joanna Dąbrowska, Barbara Przybysz, Maryla Adamczyk, Aneta Martynów, Jolanta Pawelec, Adamczyk Barbara.      

9.     Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF. Niech wakacje będą czasem bezpiecznego podróżowania i owocnego wypoczynku.

Drodzy parafianie i pielgrzymi!

Na Wasze ręce, Drodzy Parafianie i Pielgrzymi, składam wielkie BÓG ZAPŁAĆ za każdą modlitwę zanoszoną do Pana Boga przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej, patronującej tu w góreckim Sanktuarium. Wyrażam wdzięczność za wszystkie dobra materialne, dzięki którym możliwa była realizacja zamie­rzonych planów. Za każdy najdrobniejszy gest pomocy z serca DZIĘKUJĘ, życząc jednocześnie Bożego błogosławieństwa na dalsze lata pracy nad upiększaniem świątyni, którą wspólnie zbudowaliśmy, a pracy jest jeszcze wiele. W tym miejscu trzeba wspomnieć wszystkich projektantów i budowniczych. Niechaj Matka Najświętsza ogarnia Was płaszczem Swej opieki i wypra­sza u Boga wszystko to, co będzie Bożym plonem w Waszych Rodzinach oraz w życiu społecznym!   Szczęść Wam Boże!

Każdy może zabrać /bezpłatnie/ kalendarz na 2020r. Są na stolikach przy wyjściu z kościoła. Po Mszy św. o 12.00 będą pamiątkowe słodycze.