Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania 21.04.2019r.

 1. Drodzy Parafianie i pielgrzymi. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy brali czynny udział w celebracjach Wielkiego Tygodnia. Księżom za pełnienie posług duszpasterskich, braciom i kl. Rafałowi za czuwanie nad całością liturgii. Służbie kościelnej: organistce pani Marii z chórem, dziewczętom ze scholii, ministrantom, młodzieży i wyznaczonym do czytań, członkiniom róż, wszystkim, którzy brali udział w modlitewnym czuwaniu w kaplicy i przed Grobem Pańskim. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli zorganizować procesję rezurekcyjną. Za czuwanie przy Grobie Pańskim i pełnione funkcje członkom OSP Ruda Talubska, Izdebnik i Taluba-Feliksin. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i do ołtarza. Za dekorację Grobu i Ciemnicy Jadwidze Parol z wnuczką Zuzią.
  Jałmużna postna została przekazana dla dwóch rodzin dotkniętych chorobą nowotworową.
 2. Jutro Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
 3. Nowenna ku czci Miłosierdzia Bożego dziś i w poniedziałek po Mszy św. o godz. 10.00, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.
 4. Z racji Oktawy Wielkanocy w piątek jest dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 5. Korzystając z tego, że w te świąteczne dni jest wielu gości pragnę zaprosić na nabożeństwa fatimskie w I-soboty miesiąca. Rozpoczynamy 4 maja
 6. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także za wpłaty na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach. Dochód z palm rozprowadzanych w sklepiku wynosi 1500zł.
 7. W kościele zbliża się ku końcowi tynkowanie wnętrza kościoła. Trwają prace przy instalacji elektrycznej i nagłośnienia kościoła . Jak pozwoli pogoda to kontynuowane będzie tynkowanie frontonu kościoła.
  Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że dzięki pracy wielu ludzi i dzięki waszej ofiarności plan został zrealizowany. Choć w stanie surowym, ale dostępna jest obszerna świątynia. I co najważniejsze to widać, że jest potrzebna, bo bardzo często jest przepełniona. 
 8. Bóg zapłać za prace Tadeuszowi Mrozowi , Stanisławowi Szarkowi, Mieczysławowi Rembkowi, Bronisławowi Luśni, Tadeuszowi Kozłowskiemu, Jerzemu Kalbarczykowi, Krzysztofowi Boratyńskiemu, Markowi Cicheckiemu, Adamowi Mrozowi, Tomaszowi Stasiakowi, Marianowi Klachowi, Bogdanowi Kędziorkowi. Za ścinkę drzew Jerzemu Trzpilowi, Krzysztofowi Niukowi, Rafałowi Mućko. Za kwiaty przed kościołem państwu Kaczkowskim z Pogorzeli. Za rybki do oczka wodnego rodzinie Lesik z Cyganówki.
  Za dary żywnościowe rodzinie Siarkiewiczów i Kindze Sowie.    
 9. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Górek. Na następny tydzień kościół przygotowują: Jarosław Kułaga, Stanisława Wielgosz, Kamila Pytlarczyk, Wiesława Krzyśpiak, Izabela Maszkiewicz.      
 10. Na świąteczne dni i cały nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF oraz owocnego trwania w radości Zmartwychwstałego Pana. Niech ten błogosławiony czas pozwoli doświadczyć obfitej życzliwości od najbliższych. Pogodnych i radosnych dni oraz smacznego święconego.